Sista ronden i slaget om Sverige

I kväll hade partiledarna sista tv-chansen i jakten på väljare

Foto: SvT
Här lottas de olika partiledarnas inför kvällens slutdebatt.
NYHETER

Debatten i Svt i kväll var den stora finalen i valrörelsen 2006.

En valrörelse som till stor del präglats av avslöjanden om fult spel och övertramp på de demokratiska spelreglerna.

På aftonbladet.se kunde du följa debatten - här nedan hittar du ett sammandrag:

FAMILJEPOLITIKEN

S, mp och v debatterar för sin gemensamma syn på att förlänga föräldraförsäkringen. Den borgerliga alliansen talar om vårdbidraget.

Göran Hägglund: – Det handlar om vilken grundsyn man har. Jag har uppfattningen att det är föräldrarna som känner sina barn bäst, inte vi politiker. Jag vill återföra besluten till familjerna själva. Tid mellan barn och vuxna är en bristvara i dag.

Göran Persson: – Jag tror inte alls på vårdnadsbidrag därför att jag tror att det medför att kommunerna börjar spara på förskolan. Det är bättre att fortsätta satsa på förskola och fritidshem. Det är också viktigt att fler kvinnor ska få jobba heltid.

Lars Leijonborg: – Skillnaden är att vi för närvarande inte anser att det är angeläget att sänka dagisavgifterna för de rika, vi vill använda de pengarna till en kvalitésatsning. Många satsa på dagisköer och kvalitén, där finns en hel del att göra.

Peter Eriksson: – Det borgarna vill göra är att återinföra hemmafrusystemet. Jag vill ha en modern lösning med möjlighet för föräldrar att jobba deltid och ha en familj när ungarna är små.

Maud Olofsson: – Vi vet att när kvinnorna stannar hemma så har de sämre möjligheter till karriär. Men det handlar också om männens rätt till sina barn. Jag tror det är bra för ett samhälle om både män och kvinnor tar sitt ansvar. Möjligheterna att skaffa barnomsorg på fler sätt än genom kommunal omsorg bör öka.

Fredrik Reinfeldt: – Dels vill vi att barn ska ha bra tillväxtvillkor. Samtidigt lever vi i en tid där både män och kvinnor har ambition att arbeta och måste göra det. Många relationer sprick och väldigt många blir då ensamförsörjande. Tillför både pusselbitar där man kan styra att få vara med sin barn men också uppmuntra särskilt kvinnor att gå in på arbetsmarknaden.

Lars Ohly: – Vårdnadsbidraget skulle inte ge någon valfrihet. Det är en kvinnofälla. Vi vill förlänga föräldraförsäkringen och dela den så att män inte kan avstå sitt ansvar som föräldrar.

Fredrik Reinfeldt: – Men det vill inte Göran Persson. Och Peter Eriksson talade emot det förslaget. Det ger ingen trovärdighet.

Göran Persson: – Jag blir alltid lika förvånad när jag hör Reinfeldt. Vi tänker fortsätta att bygga ut föräldraförsäkringen och jag väntar mig inget stöd av moderaterna.

Göran Hägglund: Barn behöver vuxna som bryr sig. Det är den möjligheten de vill ge.

Lars Ohly: – Ni är överens om en dålig politik som för kvinnorna tillbaka till hemmet.

Maud Olofsson: – Vi är nöjda med att ha en gemensam familjepolitik. Vi tillför en skattereduktion för hushållsnära tjänster så att man ska få tid över för sina barn. Men vad är ert gemensamma besked?

Peter Eriksson: – En modern lösning måste handla om att förlänga föräldraförsäkringen. Det är vi ense om.

Lars Ohly: – Jämställdhetsbonusen som vi talar om är en kraftig utbyggnad av föräldraförsäkringen.

Göran Persson: – Det här kostar flera miljarder och det kommer att gå ut över besparingar på förskolan.

ÅLDERSPENSIONÄRERNA

Peter Eriksson: – Vi vill satsa på de allra fattigaste pensionärerna. Många har en förfärlig situation i dag. De som har den lägsta pensionen kan räkna med en rejäl höjning.

Lars Leijonborg: – Är det ”vi” mp eller ”vi” vänsterkartellen? En höjning av pensionerna förutsätter att fler kommer i arbete. Göran Persson talar om rätt till heltid, men hans kamrater talar om att man ska gå ner på deltid. Vänstern samlat har inga förslag om att höja pensionerna.

Göran Persson: – Det är klart att de sämst ställda pensionärerna ska få det bättre, därför höjer vi bostadstillägget.

MILJÖN

Energiskatten debatteras.

Fredrik Reinfeldt: – Vi vill utveckla alternativ och inte avveckla kärnkraften. Vänstern vill kraftigt höja energiskatterna. Vi menar att det inte går. Det kommer att bli jobbigt att bära, särskilt för pensionärerna.

Göran Persson: – Ingen av oss kommer att kunna undandra oss ansvaret för klimatförändringar. Den sortens populism som minskad bensin och energiskatt innebär finns inte i verkligheten. Vi måste satsa långsiktigt på alternativen.

Maud Olofsson: – Vår uppgörelse handlar om många olika delar. I vår valplattform har vi en och en halv miljard mer än regeringen på miljösatsningar.

Lars Ohly: – Det är tvärtom. Ni sänker ambitionsnivån kraftigt på miljöområdet för alla åtgärder. Ni vill inte avsätta pengar till biologiska mångfald eller biobränsleutvecklingen.

Göran Hägglund: Vi har presenterat en lång rad krav som vi kommer att genomföra om vi får förtroendet. Vi kommer ställa krav att det utvecklas miljöfordon. Vi har en konkret och tydlig politik för att minska utsläpp av växthusgaser.

Peter Eriksson: – Det är ett moraliskt förfall som de håller på med. Det här är allvar, och så sitter du och gnäller om tio öre i bensinskatt!

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Fredrik Reinfeldt: – Det är ett globalt ansvar. Om det nu är så att vi är så larviga som Peter Eriksson tycker för att vi ställer frågor om energiskatten. Du var kaxig för en stund sedan - berätta nu!

Peter Eriksson: – Vi har höjt energiskatten i en skatteväxling som de allra flesta tjänar på.

Maud Olofsson: – Så du ska höja skatterna för industrin? Det tycker inte Göran Persson. Du ger ytterligare belastning på småföretagen. Peter Eriksson: – Vi har sänkt skatten med 17 miljarder på grund av den gröna skatteväxlingen. Samtidigt har vi gett stöd till de som vill ställa om till pellets vilket också har skaffat arbetstillfällen. Lars Leijonborg: – Sverige ska avveckla sitt oljeboerende, det ställer jag upp till hundra procent på. Men man tar på sig en orimlig börda om man säger att Sverige ska avveckla kärnkraften. Låt oss vara realistiska och säga att vi måste behålla kärnkraften.

Lars Ohly: – Kärnkraften är farlig. De verk som är avställda nu har varit nära haverier - det vet ni. Men ni står för en usel miljöpolitik.

Göran Hägglund: Jag är precis som Ohly optimist i vad vi kan göra åt problemen. Men vi har också ett internationellt samarbete där ni tycker att vi inte ska delta.

Lars Ohly: Vi ska inte vänta på EU. Vi ska fatta beslut själva.

Göran Persson: – Det är inte önskvärt att sänka bensinskatten. Folk går över till de miljövänliga alternativen och vi utvecklar nya motorer och ligger i världsfronten. Det visar att ett land kan gå före. Ska vi vänta på att alla andra kommer igång hinner mycket fördärvas. Vi ska inte locka folk med lägre priser utan ge dem något annat att hälla i tanken.

Maud Olofsson: – Men då behövs det forskning och utvecklling. Den satsning som vi gör i alliansen svarar mot behoven. Vi vill också att privatpersoner ska få hjälp när de byter till en miljövänlig bil.

ENERGIPOLITIKEN

Partiledarna får frågan om ytterligare en reaktor ska stängas av. S, v och mp svarar ja. Alliansen svarar nej.

Fredrik Reinfeldt: – Vi vill utveckla alternativen. Men vi har sett allihop på våra räkningar vad det innebär när kärnkraft står still. Det hotar jobben.

Lars Ohly: – Vi har tillsammans med c stängt av två kraftverk. Det är en utveckling som inte kan vänta. Vi bör stänga av en reaktor till.

Göran Hägglund: – Jag kan inte förstå det kloka med detta. Göran Persson: – Vi har stängt de två reaktorer som centerregeringen startade på sjuttiotalet. Nästa som ska stängas måste ersättas med miljövänlig ström. ingen kan försätta oss i en elbrist, vi måste självklart klara industrin. Men signalen från alliansen att bygga ut kärnkraften är föödande. Det är ett svek mot Thorbjörn Fälldin och mot vad allt som centern stått för, säger Persson riktat till Maud Olofsson.

Maud Olofsson – Vi måste ju ha någon annan källa istället. Den bästa kilowattimmen är den sparade. Ni har inget program för att spara energi.

JOBBPOLITIKEN

Peter Eriksson: – Svenska småföretag är världsledande på miljöteknik. Vi vill stärka klimatet för småföretagaqre generellt. Jag är bekymrad över att borgarna vill utsätta väldigt många svenska småföretag för högre fastighetsskatter.

Fredrik Reinfeldt: — Vi ska sänka inkomstskatterna för låginkomsttagarna. Väldigt många säger att de skulle kunna anställa, men det är för dyrt och krångligt. Vi vill ha en arbetsmarknadspolitik som inte går ut på att dölja arbetslösheten.

Lars Ohly: – Jag ruskar på huvudet: Vad vi ser är inte ett jobbpaket utan ett skattesänkarpaket. Jag tycker att rättvisa är produktivt. När de rika får mer köper de flera aktier och vad skapar det för jobb? När den offentliga sektorn växer blir vi rikare allihopa - den är inte bara en kostnad den är en tillgång.

Göran Hägglund: – Det är fler människor öppet arbetslösa i dag än 2002. Trots att vi har haft en brinnande högkonjunktur.

Peter Eriksson: – Det måste vara lite sans och balans i det hela. Jag hör ofta Reinfeldt säga att det är upp mot 20 procents arbetslöshet, men då räknar man in studenter och sjukpensionärer. Räknar man på samma sätt i Belgien blir arbetslösheten 40 procent och i Frankrike 38 procent!

Lars Leijonborg: – Det var bra att vi kom in på hur många som egentligen är arbetslösa. Man osynliggör alla som kunde jobba om det fanns jobb. Bland de förtidspensionerade finns det folk som vill jobba och fanns det jobb skulle de jobba.

Göran Persson: – När det handlar oma tt bekämpa arbetslösheten måste man vara noga med att inte bekämpa de arbetslösa. Men det är kärnan i alliansens förslag. De vill spara på förtidspensionärer och arbetslösa. Det kommer inte att ge särskilt många nya jobb. Vi har 100 000 nya jobb i Sverige i dag. Rättvisa och solidaritet driver ekonomin framåt. Er politik sätter de sämst ställda i kläm. Hur kan sänkt förmögenhetsskatt ge fler jobb?

Göran Hägglund: – Hade jag ordet nu eller, säger Göran Hägglund när han blir avbruten av Persson. Samtidigt spänner han blicken i statsministern.

– I dag är fler i åtgärder än för fyra år sedan. Vår politik leder till mer lönsamhet att arbeta och vi vill satsa på att förbättra villkoren för de anställda.

Maud Olofsson: – Halverade arbetsgivaravgifter är alliansen ense om. Vi vill skapa fler praktikplatser och förbättra gymnasieskolan. Fler än Ams borde vara med och coacha ungdomar.

Lars Ohly: – Maud Olofsson: Det finns inga hinder att anställa ungdomar i dag. ni vill att det ska vara lättare att avskeda dem?

Maud Olofsson: – Det måste väl vara bättre att ha en fot innanför än två utanför?

Fredrik Reinfeldt: – Göran Persson är den som rringat in flest miljardärer i Sverige och sänkt skatten för dem. De som tjänar minst sänker du aldrig skatten för. hur kan det vara rättvist att stå för en politik som inte gör det mer lönsamt att jobba?

Göran Persson: – Vi vet att de skatter som människor betalar används att bekosta välfärden. ni står för kraftiga skattesänkningar som kommer att gå ut över den välfärd som de fattigaste människorna är beroende av. Er politik landar i den enkla slutsatsen att det ska vara dyrare att vara arbetslös. Man ska inte har råd att vara arbetslö, vilket kommer att driva ner lönerna. Vi betackar oss för den utvecklingen.

Fredrik Reinfeldt: – Det kommer inte dem till del som står utanför. Vi har riktat våra skattesänkningar just till låginkomsttagare. Vi vill vänta med värnskatter för att vi är så ivriga att hjälpa folk in på arbetsmarknaden.

Lars Ohly: – Er politik leder till att det är hundra söäkande på ett jobb istället för 50. Lönerna kommer att pressas ner. Fredrik Reinfeldt. Vem mer ska jobba för 57 kronor i timmen?

Fredrik Reinfeldt: – Jag vill se jobb med goda villkor och bra löner.

Lars Ohly: – Varför måste ersättnignen till de arbetslösa sänkas?

Maud Olofsson: – Har de höga ersätntingsnivåerna lett till fler jobb? Det är mer komplicerat än så. Ni pratar så mycket om ersättningar och plusjobb och ams-åtgärder. Många känner sig kränkta av meningslösa kurser och det ena och andra. Vad har du, Göran Persson, på det som du nedsättande kallar för pigjobb?

Göran Persson: – Det var dumt att säga ”pigjobb”. Jag menade pigavdragen. Subventionerna som ska läggas på städning i hemmet ska riktas till handikappade och äldre. Det är det rättvisa.

Peter Eriksson: – Det är föraktfullt att säga att folk är döless på det ena och det andra.

A-KASSAN

Frågan kommer om a-kassan ska höjas eller sänkas. Kd, c, m och fp vill på olika sätt sänka a-kassan. V, mp och s vill inte sänka a-kassan. S vill höja taket.

VÅRDEN

Göran Persson: – Det här är troligen vår svåraste inrikespolitiska fråga. Väldigt många av våra äldre lever sina liv i ensamhet. Vi vill ha en förbättring av serviceboenden och fler anställda i äldrevården.

Göran Hägglund: – Vi måste göra många saker. Under de år som Göran Persson varit ansvarig har pensiionerna släpat efter. Nu talar han som om vi ville föreslå ytterligare skatter på pensionärerna. Det gör vi inte.

Peter ErikssoN: – Vi föreslår en rejäl höjning för de som har de lägsta pensionerna. Det behövs fler inom vården och framförallt inom hemtjänsten. De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt och då måste man ge de de resurserna som de behöver.

Maud Olofsson: – De gamla vill ha trygghet och man behöver mycket personal till det. Tyvärr är det så att kvinnor upplever att omsorgsyrken inte är så attraktiva. många väljer att inte gå till den offentliga sektorn och det är svårt att ha en vettig lön. Se till att det finns en karriärsteg och att man arbetar med kompetensutveckling.

Frågan ställa om det behövs fler privata omsorgsföretag. Fp, c, kd och m vill att de gamla ska få välja. S och v svarar nej och mp svarar ja.

Lars Lejijonborg: – Människor sitter isolerade i sina hem. Vi har trovärdiga alternativ och jag har upplevet många positiva privata alternativ.

Lars Ohly: – Jag säger nej till privata omsorgsföretag därför att det handlar om vi ska ha en behovs- eller marknadsstyrd vård och omsorg. På den andra sidan vill man att tjockleken på plånboken ska avgöra vården.

Fredrik Reinfeldt: – Det du kallar marknad är det vi kallar att de äldre ska få välja själva. Vi har sagt ja till de bostadstilläggshöjningar som det talats om.

Göran Persson: – Den pensionärsskatt som ni inte vill stå för kommer innebära att en pensionär som har 13 000 i pension kommer att få betala 500 kronor mer i skatt.

Lars Leijonborg: – Du har fel. Ditt resonemang är vansinnigt.

Hur allvarligt är läget för svensk sjukvård?

Peter Eriksson: – i dag finns resurser att höja kvalitén. Landstingen har valet att sänka skatten eller höja kvalitén.

Göran Hägglund: – Problemet är tillgängligheten. Vården är bra, men vägen dit är problemet. Människor tvingas stå månad efter månad, år efter år i kö för en ganska enkel politik.

Peter Eriksson: – Det finns problem, men vi vill göra insatser för att förbättra situationen.

Lars Ohly: – Vi måste betala bättre löner och ge bättre villkor till de som arbetar inom vården. Mer resurser och fler personal.

Fredrik Reinfeldt: – De andra (vänsterkartellen) sa ja till höjd a-kassa nyss. Mer ersätttning till de som har det ganska bra istället för stöd till de som har det sämst. Vi har resurser att ta fram en vårdgaranti och personliga vårdguider. Nu sitter ni och gnäller det som ni har ansvar för.

SKOLAN

Lars Leijonborg: – Oordningen har fått breda ut sig i den svenska skolan. Det går inte att lära sig när det är stök och skadegörelse. I somras sätängdes en skola när några elever flippat ur. Det är förödande när några bråkstakar kan ställa till med sådant. Vi måste få befogenheter att upprätthålla ordningen och skydda mobbningsoffren. Det krävs betyg och kunskapskontroller.

Peter Eriksson: – Jag tror att den svenska skolan varit alldeles för fyrkantig många gånger. människors och lärarnas kreativitet har inte kommit till sin rätt. Det kommer att bli värre med folkpartiet batingpolitik. Det ska bli mer frihet i skolan. Lärarna ska kunna använda nya pedagogiker.

Lars Leijonborg: – Apropå batonger så läste jag en förteckning över vilka vapen som använts i lärarmisshandel. Det var fruktansvärd läsning.

Maud Olofsson: – Det viktiga är att barnen får trygghet och lugn och ro. De ska lära sig att läsa och skriva och få de resurser som behövs.

Göran Persson: – Barnen behöver kärlek, respekt och krav. Vi satsar extra resurser och har byggt ut med mer personal. Det gör vi för att vi inser att de måste gå rätt i grundskolan och förskolan. Den farligaste utvecklingen är att införa vårdnadsbidrag och därmed resurserna. Sverige ska vara världsledande på kvalitet.

Fråga: Ska betyg ges tidigare? Borgarna: Ja, från åk 6. V och s svarar nej. Mp vill ha omdömen.

Fredrik Reinfeldt: Betygen ska vara ett verktyg för att se om kunskaperna finns på plats.

Lars Ohly: – Jag har två barn och har föäljt dem under deras skolgång. jag kan inte förstå hur ett bokstavsbetyg kan tillföra dem kunskap? Det är en förlegad syn där man ska dela in eleverna i olika kunskapsgrupper.

Göran Hägglund: – Med det resonemanget skulle man kunna säga att vi inte behöver några hälsokontroller i Sverige. Vi vill kunna sätta in stöd och hjälp tidigare.

Fråga: Ska det finnas fler friskolor?

S ovh v svarar nej, mp ja. Borgarna ja.

Lars Ohly: – Vi ska ha en skola för alla. Friskolorna segregerar.

Maud Olofsson: – Jag tror inte föräldrarna upplever det så. Det har vuxit fram många pedagogiker ur friskolorna. Vad är det som är så farligt med att en by driver en egen skola där kommune nvill lägga ner. Basen kommer att vara den kommunala skolan.

Peter Eriksson: – Jag håller med Maud här. Det finns många goda exempel. Men den stora frågan är hur vi ska skapa mer frihet för den kommunala skolan.

Göran Persson: – Det är nödvändigt att satsa mer på den kommunala skolan. Det är viktigt att vi tar fram de pengarna och gör de satsningarna.

Lars Leijonborg: – Vad kommer det sig av att så mågna väljer friskola? Jo, där är mer ordning och reda och bättre kunskaper.

Göran Persson: – Den som tror att skolan är så enkel att sköta och ta ansvar så att det handlar om att bara sätta ett betyg har fel. Det handlar om att följa den enskilde eleven. betygsfrågan är våldsamt överdriven.

UTRIKESPOLITIK

Fråga: Bör Sverige delta i fler operationer utomlands?

Fredrik Reinfeldt: Det beror på vilket mandat som finns och hur vi är rustade. Det finns en bred samsyn kring att bygga fred och säkerhet med många andra i vår värld.

Peter Eriksson: – Vi ska vara beredda att ta stort ansvar internationellt. När FN vill - och inte när USA åker runt och spelar cowboys.

Maud Olofsson: – När vi pratar om Libanon har Sverige inte resurser att gå in. Hur kan Finland med en mindre försvarsbudget vara med på fler ställen?

Peter Eriksson: – Det är så här att vi gett det svenska försvaret ett nytt mål. Vi är beredda att ställa om och satsa på det nya. Ni vill satsa ännu mer på det militära försvaret.

Maud Olfosson: – Vi pratar oma tt samarbeta på EU-nivå, hög kvalité på materiel och bra utbildnignar. Det tragiska för er del är att ni inte levererar och klarar ut försvarbeslutet.

Fråga: Bör biståndet ligga kvar eller sänkas?

Fredrik Reinfeldt: – Vi är motståndare till idén att följe en summa men inte diskutera innehållet. Vi vill gärna öka biståndet.Jag har en ambition att komma överen med mina alliansvänner om biståndet.

Lars Ohly: — Vi är inte med på att bistå med trupp när Washington kallar. Om vi följer Reinfeldts biståndspolitik kommer 600 000 människor som är beroende av biståndet att beröras.

Göran Hägglund: När det gäller biståndet ska det vara minst en procent. Behoven är oändliga.

Göran Persson: – Biståndet är högt och det är jag stolt över. Sverige är en internationell humanitär stormkt. Det är viktigare att lägga pengarna där än på att ha militär ute på olika håll i världen.

Partiledarna får frågan om det kommer bli en omröstning inför ett nytt EU-fördrag. De borgerliga duckar för frågan. V och mp svarar ja. Persson rakt nej.

Lars Ohly: – Vi är för en aktiv EU-poltitk. Den ska kunna vara uppkäftig och kunna säga nej.

BROTT OCH STRAFF

Fråga: Vad vill ni göra åt den oragganiserade grova brottsligheten?

Maud Olofsson: – Det krävs mer resurser och en bättre lagstiftning. Samtidigt måste man stå fast vid den personliga integriteten. Den som oskyldiges rätt måste kunna garanteras. Vi ska inte ta steg in i ett samhälle som vi inte vill leva i.

Peter Eriksson: – Man måste ha ett internationellt samarbete. Men säer man på den svenska verkligheten krävs ochkså en bättre kriminalvård. När det gäller misshandel, mäns våld mot kvinnor, måste straffen skärpas.

Göran Hägglund: – Vi har föreslagit att ta fram en rejäl handlingsplan kring detta. Vi tror på moderna skyddsmedel som fotboja och besöksförbud. Vi vill göra parkerna öppnare och fler poliser.

Lars Ohly: – De behövs bäst på glesbygden. Vi har utökat antalet utbildade poliser med 4 000 polise vilket gjort 1000 fler. Vi vill se till att tjej- och kvinnjourer fungerar bättre och att vi förebygger brott genom att samla myndigheter informationer.

Fredrik Reinfeldt: – Vi vill motverka brottslighet som inverkar på kvinnors frihet. Vi vill använda rättsväsendet och utreda brott mot kvinor. Det är många som inte orkar fullfölja och många vet att det inte kommer fällande dom.

Göran Persson: – Thomas Bodström har lett en reformering av rättsväsendet som är kraftfull. Det har vi kunnat göra därför att vi avstått från skattesänkningar. Vi är överens allihop om att bekämpa mäns brott mot kvinnor. Vi måste också komma ihåg att bekämpa brottens orsaker. Ungarna ska ha bra fritidsgårdar.

Maud Olofsson: – Under den tid som du styr har våldtäkterna ökat med 45 procent. Det finns ingen handlingsplan när det gäller våld mot kvinnor. Varför är det så?

Göran Persson: – Det är en allvarlig utveckling och vi har all anledning att diskutera den i vårt land och andra västländer där vi ser samma utveckling. V vill angripa hela problemet och vi har gjort kvinnosatsningar exempelvis på kvinnojourer.

Lars Leijonborg: – Man måste se till de sociala bakgrundsorsakerna. I dag är samhällets reaktion väldigt liten när unga hamnar snett.

Peter Eriksson: – Mer kunskap och betydelsefulla åtgärder är det som gäller här. Det gäller att hitta metoder som fungerar.

Göran Hägglund: – När våldtäkterna ökar som de gör - hur har ni prioriterat då? Ni har ju styrt.

Lars Ohly: Det här är en siffra som är helt vansinnig som vi ska stå till svars för. Skulle det vara politikens fel? Siffran beror på att fler kvinnor anmäler - vilket är bra.

Maud Olofsson: – Det är för att vi har sett siffran som stor och hög, och det är ni som är ansvarig för den. Anklaga inte oss för det.

Peter Eriksson: – Det handlar om gamla nedärvda könsroller som vi måste våga förändra. Problemet är att ni vill gå tillbaka till de gamla ytterligare. Vi lägger nya förslag för att möta det problem som är ett jätteproblem i hela världen.

REGERINGSFRÅGAN

Fråga: Kommer ni kräva ministerposter?

Peter Eriksson: – Ja, naturligtvis.

Lars Ohly: – Vi bör bilda gemensam regering. Det viktigaste är politiken.

Göran Persson: – Vi har haft samma diskussion tidigare. Jag söker stöd för en socialdemokratisk regering. Vårt land har utvecklats väl och samarbetar gärna med v och mp. Men vi vet inte hur Sveriges riksdag ser ut efter valet.

Fredrik Reinfeldt: – Två års fördjupning av det borgerliga samarbetet lägger grund.

Maud Olofsson: – Precis som Fredrik säger så har vi löst alla de svåra frågorna. Vår allians är bildad utifrån principen att alla ska vinna och alla ska bidra.

Göran Hägglund: – Jag tror att vi sett något nytt i svensk politik. Vi har upptäckt brister som svenskarna känner igen. Fördelen med alliansen är att vi kan ge besked att vi vill tillsammans.

Lars Leijonborg: Vi är bättre sammanpratade än vänsteralternativet.

SLUTANFÖRANDEN

Maud Olofsson: – Valet handlar om jobben, välfärden och miljön. Vi vill skapa världens bästa företagsklimat. De som kommer hit ska få en plats på arbetsmarknaden. Familjerna ska få bestämma hur barnen ska tas omhand och de ska få hjälp med vardagssysslor. Centern jobbar för ett maktskifte.

Fredrik Reinfeldt: – Den som rösta på oss och alliansen vet att jobben blir fler, att barnen lär sig mer i skolan och fler brott klaras upp. Vi är redo att ta ansvar för Sverige. Vi har berättat om vad vi vill. Jag är stolt över den positiva agenda som vi står för. Nu handlar det om hur Sverige ska se ut de näramste fyra åren.

Lars Leijonborg: Nu är det du som bestämmer. Tänk efter noga. Tänk efter vad som är verkligt viktigt och var politiken kan göra skillnad. Vill du att barnen ska ha en trygg skolmiljö och få de kunskaper så att de kan hävda sig i den stenhårda globala konkurrensen? Vill du att vi ska satsa på forskning? Vill du att vi ska satsa på att de äldre får bättre vård och eleverna bättre stöd.

Göran Hägglund: Tror du att politiker bättre än föräldrarna känner sina barn? Jag tror det inte. Vi vill ge dem möjlighet att kunna tillbringa mer tid med sina barn. Jag är inte nöjd med äldreomsorgen. jag tycker att äldre ska kunna möta ålderdomen med värdighet och bo som de vill. Det finns mycket att göra när det gäller jobben. Jag vill ha ett Sverige med hederlighet, och cxivilkurage.

Peter Eriksson: - Miljöpartiet har bevisat att en grön skatteväcxling är bra för Sverige. Vi värnar också de sämst utsatta. Vi har höjt biståndet och vill höja pension och studiebidrag. Vi vill också korta arbetstiderna och vill slåss för att få bort lönediskriminering, men klimatfrågan är dmänsklighetens största fråga. Om 20 år kommer barnen att fråga vad du gjorde åt saken. jag kommer att svara: Jag röstade på miljöpartiet.

Lars Ohly: På söndag röstar vi inte bara för vår egen privatekonomi, vi röstar även för solidariteten. De som vill sänka skatten och samtiodigt fölrsämra villkoren för de sjuka , arbetslösa och de gamla kan rösta på de brogerliga.

Göran Persson: – Det går att klara jobben utan att öka orättvisorna och klyftorna. Vi har en politik för teknisk utveckling, forskning, utbildning och en sund offentlig ekonomi. Det ger nya jobb. Förväxla aldriga kampen mot arbetslöshjeten med attacker på de arbetslösa. Då får vi ett Sverige som är hårt och omänskligt. Vi vill fortsätta med en politik som präglas av solidaritet, även för kommande generationer.