Unga – här väger era röster tyngst!

Gotland och Västra Götaland har flest förstagångsväljare

NYHETER

Det är ovanligt många förstagångsväljare i årets val - 440 000 personer.

Så många har det inte varit sedan 1976.

Och allra mest inflytande har de i kommunerna runt Göteborg.

Är du förstagångsväljare i någon av kommunerna runt Göteborg har du extra mycket inflytande i årets val.

Västra Götalands norra och västra valkretsar har högst andel förstagångsväljare i Sverige, cirka 7 procent. Också i Jönköpings län och på Gotland är förstagångsväljarna många.

Allra flest finns i Stockholms län, 78 500 väljare. Men Göteborgsområdet ligger inte långt efter med sina 73 000, enligt Valmyndighetens beräkningar.

Lågt valdeltagande

Stockholm har hög andel unga väljare i kranskommunerna. Botkyrka har 7,5 procent förstagångsväljare, Huddinge har 7 procent. Men andelen är överlag något större runt Göteborg.

Lerum, Lilla Edet och Vårgårda kommuner är alla små kommuner som har tätt mellan de unga väljarna - närmare 8 procent röstar där för första gången i år.

Förstagångsväljarnas valdeltagande har minskat de senaste åren, från 82 procent i valet 1994 till 74 procent i valet 1998, och sedan till 70 procent valet 2002.

1976 var valdeltagandet bland förstagångsväljarna 90 procent.

Gotland

Också Gotlands län har många förstagångsväljare, 7 procent av väljarna.

Gotland är också ett län med en historia av relativt lågt valdeltagande. I förra valet, 2002, var de tillsammans med boende i Södermanland och Jämtland de som var mest benägna att stanna hemma på sofflocket, med ett valdeltagande på 78 procent. Det genomsnittliga valdeltagandet var i förra valet 80,1 procent.

Läs också:

Karin Abrahamsson ([email protected])