Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Mindre bidrag - mer jobb

Så blir det i nya blåa Sverige

   Fler ska ut och jobba. Mer kvar av lönen efter skatt.

   Slopad fastighetsskatt. Det är vad Sveriges nya, moderatledda regering satsar på.

"Nystartsjobb" för långtidsarbetslösa, sjukskrivna, förtidspensionerade och personer med socialbidrag. Halv arbetsgivaravgift för ungdomar 19-24 år. Slopad arbetsgivaravgift för delar av tjänstesektorn. Avdragsrätt för hushållstjänster.

 

A-kassan - Höjd avgift men fortfarande viss avdragsrätt. Ersättning kvar på dagens nivå: 80 procent i 300 dagar eller 450 för den som har barn. Sen trappas ersättningen ner, oklart hur snabbt.

 

Familjen - Vårdnadsbidrag i de kommuner som beslutar om det. Dagens föräldraförsäkring kompletteras med en jämställdhetsbonus. Barnomsorgspeng införs. Sänkt maxtaxa på fritis.

 

Skolan - Pedagogisk förskola från tre år. Skriftliga omdömen från årskurs ett, betyg från årskurs sex.

 

Tandvård - Högkostnadsskydd från juli 2007. Stöd till särskilt utsatta grupper, som diabetiker och personer med ätstörningar. Ingen fri tandvård för ungdomar 20 -24 år.

 

Frysning av dagens taxeringsvärden på småhus och flerbostadshus. Begränsningsregeln behålls. Skatten på markvärdet begränsas till 5000 kronor. Efter 2007 avskaffas fastighetsskatten helt. Husägaren får i stället betala en kommunal avgift som inte är knuten

till husets marknadsvärde.

 

Inkomstskatt - Skatten sänks med sammanlagt 37 miljarder 2007 och 8 miljarder därefter - om det finns ekonomiskt utrymme. Reseavdraget höjs till 20 kronor milen och dras mot kommunalskatten.

 

Förmögenhetsskatt - Halveras 2007 och avskaffas helt på sikt.

 

Statliga företag - Vattenfall och LKAB stannar i statens ägo tills vidare.

 

Forskning - Klimatforskningen får 1 miljard och 1 procent av bnp ska gå till forskning.

Kerstin Danielson
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet