Transpondrar skrotas – bara kameror kvar

NYHETER

Det blev ja till biltullarna i Stockholms stad, men nej i kranskommunerna.

Det är därför fortfarande oklart om det verkligen blir tullar.

Alliansen har lovat att varje röst i regionen är lika mycket värd.

Det är regeringen som slutligen bestämmer om trängselskatten.

Den vänder sig till riksdagen med förslag till att lagen om trängselskatt ska träda i kraft.

Därefter är det sedvanlig riksdagshantering med utskottsbehandling.

Om det blir klartecken för tullar kommer den formella hanteringen att ta två till tre månader.

Ett regeringsbeslut om biltullarna kan därmed komma först någon gång i december.

Dröjer i månader

Efter att riksdagen fattat sitt beslut ger regeringen Vägverket i uppdrag att starta trängelskattesystemet. Vägverket behöver ungefär två månader på sig att få i gång systemet igen. Nytt är att transpondrarna försvinner.

Bilisterna registreras enbart med de kameror som användes vid försöket.

770 miljoner per år

För att Stockholm själv ska kunna bestämma över inkomsterna från trängselskatten (cirka 770 miljoner kronor per år) krävs att skatten görs om till en vägavgift. Det kan endast regeringen fatta beslut om.

I avvaktan på det föreslås att ett tidsbegränsat avtal upprättas mellan staten och Stockholms stad. Enligt avtalet ska pengarna återgå till regionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar.

Sven-Anders Eriksson