”Nakna soldater tecken på bristande ledarskap”

Utredare: Värnpliktigas nakenskjutning inte uttryck för pennalism.

NYHETER

De värnpliktiga filmades när de sprang omkring nakna och sköt med skarpladdade vapen.

Men i försvarsmaktens utredning konstateras att filmen inte är uttryck för en macho-kultur inom militären

I stället ska händelsen ha berott på ett oerfaret befäl.

Det var tänkt att bli de värnpliktigas ”muck-film”.

Iklädda bara hörselskydd och hjälm skjuter några soldater med granatgevär och automatvapen. Deras kamrater hörs säga saker som ”får du stånd nu” och ”som Naken- Janne fast med kraft.” En grupp får också order om att hasa nakna nedför en slänt.

När filmen kom ut i SVT:s Uppdrag granskning väckte den starka reaktioner, och många tyckte att det visade på en macho-kultur med pennalism och grupptryck inom det svenska försvaret.

Försvarsmakten presenterade på måndagen en utredning om hur händelsen kunde inträffa.

Huvudslutsatsen i rapporten är att de nakna soldaternas befäl var för oerfaren, och därför inte hade kraft att stoppa idén, som var en stundens invigelse.

"Handlar inte om pennalism"

”På grund av brist på äldre erfaret befäl får yngre befäl för tidigt ett alltför stort eget ansvar.” skriver utredarna.

Man konstaterar att befälet, som var 23 år när händelsen ägde rum, inte till fullo kunde förstå konsekvenserna av skjutningen, och inte kunde säga nej när soldaterna ville genomföra idén.

Att filmen skulle vara ett tecken på en macho-kultur inom försvaret tillbakavisas av utredarna.

- Talet om pennalism och grupptryck är, såvitt vi kan bedöma, en skröna, säger överste Christer Olofsson, som lett utredningen, i ett pressmeddelande.

Nu föreslår utredarna bland annat att personalfrågorna får större vikt inom försvaret, och att metoderna för att utse personal och bemanning vid förbanden ses över.

Karin Thurfjell