Giftlarm i Surte

Räddningstjänsten: Får man det i ögonen gör det jätteont

NYHETER

Behållare med ett militärt saneringsmedel som kan ge frätskador och skador på lungorna vid inandning har spridits i Surte.

Behållarna stals från ett skyddsrum i samband med en brand på söndagen, larmar Ale kommunkontor på måndagen.

Foto: Ale kommun
Larm Behållarna med det giftiga klorkalket är cirka två decimeter höga.

– Får man det i ögonen gör det jätteont och man kan få ögonskador. Om man andas in det och har otur kan det slå ut lungorna och ge lungödem. Vi har tagit kontakt med sjukvården och bett dem hålla koll på ungdomar som kommer in med förkylningssymtom, säger Anders Frankenberg, brandmästare vid räddningstjänsten i Ale-Kungälv till dn.se.

Burkarna innehåller något som kallas för ”Personsaneringsmedel 102, klorkalk” och ska användas till desinfektion. Men klorkalken är giftig.

Giftigt

När det stod klart att ett antal burkar kommit på drift gick Ale kommun ut med larmet på söndagen:

Varning! Behållare med ett pulver som kan ge frätskador och skador på lungorna vid inandning har spridits i Surte i området kring Bruksvägen mittemot företaget Kraftelektronik vid Surte centrumavfart. Räddningstjänsten har sanerat de områden där medlet påträffats men det är osäkert om det finns mer på andra ställen.

Medlet stals från ett skyddsrum i samband med en brand söndagen den 17 september. Pulvret är giftigt - rör det inte!

Medlet heter Kalciumhypoklorit som används bland annat till blekning och desinfektion.

Ingen vet hur många

Skyddsrummet där burkarna förvarades förstördes i branden på söndagen och ingen vet hur många burkar som har stulits.

– Vi har ingen aning om det rör sig om en burk eller 50 burkar. Men vi har haft föräldrar som ringt hit och är oroliga och som säger att de känner någon som var på plats eller i närheten på söndagen, säger Anders Frankenberg till dn.se.

Robert Triches