1 av 4 | Foto: lotte fernvall
svikare De fick vårt förtroende och vi fick ingenting. Trots 36 timmars väntan.
NYHETER

Aftonbladet är inte en tidning som söker konflikt för konfliktens skull. Men Aftonbladet är inte heller en tidning som väjer för sanningen, när den stirrar svenska folket – våra läsare och uppdragsgivare – i ansiktet. Och vi kan inte längre sitta tysta och låtsas som ingenting.

Det är nu mer än ett och ett halvt dygn sedan Sverige fick en ny regering. Det har varit 36 långa och – låt oss tala klartext – bortkastade timmar. Det hopp om förändring, trygghet, reformer och välstånd som fick väljarkåren att gå till valurnorna den där milda septemberdagen har förtvinat, förskingrats, ja, vi tvekar inte att använda ordet förrådits.

Vad blev det av alla vackra löften? Vad blev det av alla ”garantier”? Vad blev det av de manifest, utspel, Högfors- och Bankerydmöten som lovade oss ett himmelrike, om vi bara röstade på den regering vi nu har fått?

Ingenting. Där har ni svaret. Ännu ett och ett halvt dygn efter att medborgarna fullgjort sin del av avtalet har motparten, landets regering, inte givit någonting i utbyte.

Noll. Intet. Nada.

Vi fick veta att arbetslösheten skulle bli ett avlägset minne om vi bara röstade rätt. Men i dag, tisdag, är arbetslösheten minst lika svår som i söndags. Mycket tyder till och med på att arbetslösheten ökat i vissa grupper (se diagram).

Vi fick veta att ekonomin skulle ta fart. Men vad har hänt? Ekonomin har havererat i vissa branscher (se diagram)!

Vi fick veta att svenskarna skulle få uppleva att deras hälsa, från tänder till fötter, blev avgjort bättre. I stället visar Aftonbladets undersökning (se diagram) att de flesta mår sämre i dag än de gjorde i söndags! Det kommer knappast som en överraskning, även om en viss förbättring skett under natten till tisdagen.

Slutsatsen av allt detta kan bara bli en: denna regering har misslyckats.

Det är till och med värre än så. Sanningen är att Sverige har en regering som inte ens förmått att tillträda. Minut har lagts till minut, timme till timme, halvdygn till dygn, men har denna regering samlat sig, utsett sina ministrar, flyttat in i regeringskansliet eller tagit ett enda beslut?

Det chockerande svaret är nej. Sverige är i praktiken ett land utan ledning. Ett land som driver på världspolitikens hav, utan någon vid rodret. Ett land vars ­regering lever på en enda merit: att den en gång, i söndags, vann ett allmänt val.

Men hur länge tror denna regering, som sedan dess inte förmått samla sig till något överhuvudtaget, att den kan leva på gamla segrar? Och vad svarar den på denna rättmätiga kritik?

Ingenting, antagligen, eftersom den inte ens förmått tillsätta pressekreterare. Men om någon av regeringens representanter, mot förmodan, skulle lyckas prestera något så enkelt som ett uttalande skulle det med all säkerhet bestå i en ömklig vädjan om tålamod.

”Ge oss mer tid”, skulle det heta.

Aftonbladet svarar gärna på den vädjan. Svaret är ett klart och tydligt NEJ! NEJ OCH ÅTER NEJ!

Hur mycket tid behöver egentligen denna regering för att åstadkomma något av värde? Hur mycket tid behöver den för att ens lyckas samla sig i ett och samma rum? Hur mycket tid krävs för att bryta dess handlingsförlamning?

48 timmar? 72 timmar? En vecka? Kanske en hel månad?

Sådana undanflykter är ett hån mot barnfamiljer och fattigpensionärer, mot ensamstående mödrar, HBT-personer, sjuka, ­arbetslösa och villaägare. De har i tysthet och med änglalikt tålamod genomlidit 36 helvetiska timmar. Att be dem ”vänta” är en förolämpning.

Nu räcker det. Ni har haft er chans. Ni misslyckades. Efter 36 timmar av obeslutsamhet, brutna löften och bristande ledning är det hög tid för förändring.

AVGÅ!

Johan Hakelius