”Vi vet vad som har hänt, tror vi”

Etikkommission ska utreda bakgrunden till folkpartiets dataintrång

Foto: SVEN-OLOV ENGLUND
Just nu Lars Leijonborg håller presskonferens på tisdagen.
NYHETER

Folkpartiet ska starta en etikkommission och en valanalysgrupp.

Det berättade Lars Leijonborg på tisdagen.

– Vi vet ungefär vad som har hänt, tror vi. Kommissionen ska ta reda på hur det kunde hända, hur någon kan brinna så för sitt parti att man går över etiska gränser, säger han.

Etikkommissionen har till uppdrag att titta närmare på händelserna kring dataintrånget. Kommissionen kommer att bestå av Stefan Einhorn, Maria Arnholm, Claes Beyer, Axel Darvik, Lena Isaksson och Caroline Krook.

– Trots att inget åtal är väckt och ingen dom har fallit så är det som har hänt tillräckligt allvarligt, sa Lars Leijonborg, som tidigare gått i god för att något liknande inte ska hända igen.

”Stämningen är god”

Han inledde presskonferensen med att säga att stämningen inom partiet är väldigt god, att det finns en känsla att folkpartiet varit med om att vinna valet.

– Vi har nått vårt uttalade huvudmål att åstadkomma ett regeringsskifte i Sverige.

Men folkpartiet har trots allt gått tillbaka.

– Vi måste fundera på hur det kommer sig.

Valanalysgruppen som ska ta reda på detta består av nio personer, bland andra Birgit Friggebo.

Partiråd i december

Den första december håller folkpartiet ett partiråd, vilket är partiets näst högsta organ efter landsmötet. Där kommer både etikkommissionens och valanalysgruppens resultat att diskuteras.

Vad är det egentligen etikkommissionen ska göra?

– Vi vet ungefär vad som har hänt, tror vi. Kommissionen ska initiera en diskussion kring hur det här kan hända, hur någon kan brinna så för sitt parti att man går över etiska gränser.

Kan Johan Pehrson bli aktuell för en statsrådspost?.

– Jag vill inte kommentera de utnämningarna, men jag tycker inte en rödljuskörning eller ett preskriberat skattebrott, som dessutom gjordes av någon annan, är tillräckligt för att dikvalificera honom för riksdagen.

Eva Buskas, Johanna Melén, Robert Triches