Atlantis dockade med ISS

NYHETER

Houston

Den amerikanska rymdfärjan Atlantis lyckades den 11 september 2006 docka med den internationella rymdstationen ISS.

Besättningarna på rymdfärjan och rymdstationen ska tillsammans försöka förbättra ISS:s energiförsörjningskapacitet.

Rymdstyrelsen Nasa beskriver uppdraget som det svåraste som någonsin utförts på det nära åtta år gamla, halvfärdiga rymdlaboratoriet. Arbetet ska klaras av på elva dagar.

Att färdigställa rymdlaboratoriet är ett viktigt steg för att USA:s ska kunna uppnå målet att skicka människor till Mars.

Atlantis avfärd var planerad till den 27 augusti men fick senareläggas fem gånger till följd av åskväder, en hotande tropisk storm och tekniska fel.

Atlantis rymdfärd sker efter ett nära fyraårigt uppehåll föranlett av katastrofen med rymdfärjan Columbia i februari 2003. De två färderna med rymdfärjor som skett sedan dess var inriktade på att förbättra flygsäkerheten. När Discovery återvände från sin senaste resa i juli förklarade sig Nasa redo att återuppta byggandet av ISS.

TT-AFP