Trängselduellen

Foto: peter wixström
Nej-sidan – Namn: Lars Rådén. Ålder: 25 år. Bor: Solna. Sysselsättning: studerar, ordförande för Muf i Stockholm. Bil: Nej, inte körkort heller. Transportmedel: Mest tunnelbana. Ja-sidan – Namn: Alexander Chamberland. Ålder: 20 år. Bor: Husby, Stockholm. Sysselsättning: Språkrör Grön ungdom. Bil: Nej, inte körkort heller. Transportmedel: Mest tunnelbana.
NYHETER

Trängselskatt — eller inte? Blev det ja eller nej

i folkomröstningen? Tja, det beror på hur man ser det.

Stockholmarna står mot kranskommunerna i den omdiskuterade trängselskattfrågan.

Majoriteten av stockholmarna röstade ja, grannkommunerna sa alla nej. Så långt är allt klart. Oklart är hur folkviljan ska följas. Aftonbladet har träffat

två tyckare, en från kranskommunen Solna och

en från Stockholms kommun.

Hur ska beslutet tas?

Lars: Det är komplicerat. Det är en skatt och då är det ju riksdagen som ska besluta om det. Men nu har det varit en folkomröstning och det är ett glasklart nej. Det måste respekteras.

Alexander: Det är ju ganska självklart. De som bor i Stockholms kommun ska bestämma eftersom de drabbas av trängseln och den dåliga innerstadsmiljön.

Hur borde rösterna räknas?

Lars:Jag tycker att man måste räkna in alla. Alla betalar trängselskatter och alla kommer att drabbas av det.

Alexander:Stockholms kommun ska bestämma. Globalt sett så påverkas alla människor av koldioxidutsläpp, men i första hand är det de som bor i Stockholm och därför ska de få bestämma.

Varför ska vi ha/inte ha trängselskatt?

Lars: Trängselskatter drabbar dem som tjänar allra minst. De nekas möjligheten att ta bilen till jobbet eller köra barnen till idrottsträningar. Det här försöket har varit extremt dyrt. Pengarna skulle kunna läggas på något bättre. Övergödningsproblemen och algblomningen i Östersjön, till exempel.

Alexander: De innebär en omfördelning av resurser från det som är dåligt för miljön till det som är bra för miljön. Det blir också en omfördelning av resurser från fattiga till rika eftersom låginkomsttagare ofta åker kollektivt. Det är viktigt om vi ska ha en hållbar miljö och en stad där alla har råd att transportera sig. Och så blir luften i innerstan bättre.

Vad finns det för alternativ till trängselskatten, ur miljösynpunkt?

Lars:Bilar ska inte passera genom Stockholms innerstad, man ska kunna åka runt. Därför är ringleder ett bra alternativ.

Alexander: Inte är det vägbyggen. På lång sikt innebär det bara att trafiken ökar och det är en ohållbar lösning. Användandet av bilen måste minska för att vi ska kunna lösa problemen med de globala klimatförändringarna.

Jessica Balksjö