När fattas beslutet?

NYHETER

Trängselskatterna i Stockholm har inte högsta prioritet för alliansen.

Tidigast i mitten av oktober kommer de att ta tag i frågan.

Aftonbladet har pratat med företrädare för alliansens fyra partier.

Ingen av dem har någon färdig lösning på det problem som trängselskatteomröstningarna skapat. Stockholms kommun sade ja, medan 14 kranskommuner röstade nej.

Gemensamt beslut

Allianspartierna är överens om att sätta sig ner och komma fram till ett gemensamt beslut i frågan, men inte förrän regeringen är tillsatt:

– I mitten eller slutet av oktober ska vi börja ägna oss åt detta, kan jag tänka mig, säger Elizabeth Nyström (m), andre vice ordförande i trafikutskottet.

När förhandlingen börjar är läget att centerpartiet vill ha trängselskatter, medan övriga allianspartier är emot.

Joachim Kerpner