Så förändras skolan med alliansen

Fribeloppet skrotas för studenter och lärarna får mer befogenheter

NYHETER

I höst får Sverige en ny regering.

Och de vill förändra skolan.

Betyg från sjätte klass, fler betygssteg, mer befogenheter till lärarna och slopat fribelopp för studerande är ändringar som väntas.

Den första uppgiften för alliansens skolpolitiker blir att snickra ihop en ny skollag.

– Vi vill ge lärarna mer befogenheter, målet är att det ska bli lugnare i skolan och mindre mobbning, säger Inger Davidson, kd's skolpolitiska talesman.

Eleverna ska ha rätt att kräva en mobbningsfri skola och det ska framgå av lagen att det är lärarna som har till uppgift att se till att det blir så.

Beslagta mobiltelefoner

– Då behöver lärarna tydligare riktlinjer, de ska veta att de har rätt att gå emellan om två elever bråkar utan att riskera att bli anmälda för det. Om elever spelar spel på mobilen ska läraren har rätt att tillfälligt beslagta mobilen, säger Inger Davidson.

Finns det någon motvikt till detta så att lärarna inte missbrukar sin makt?

– Man skulle kanske kunna se lagen mot diskriminering i skolan som en motvikt, men vi hoppas inte att det blir så att vi ska börja lösa sådana här saker i domstol, tanken är att klimatet på skolan ska vara öppet och tillåtande. Alla ska respektera varandra, säger Inger Davidson.

Betygen

Alliansen planerar också att införa fler betygssteg och betyg från sjätte klass. Under hösten ska en utredning tillsättas för att reda ut hur många betygssteg det ska vara och hur betygskriterierna ska se ut. Frågan om ordningsbetyg ska också behandlas.

– Utredningen ska tillsättas snarast men ändringen får inte gå för fort, skolorna måste hinna med omställningen, säger Inger Davidson.

Någon tidpunkt för när det kan ske finns inte.

En tredje förändring alliansen troligen ska driva igenom är att fribeloppet slopas för studerande på högskolenivå.

– Man ska kunna jobba utan att studiebidraget påverkas, säger Inger Davidson.

Karin Abrahamsson ([email protected])