Alliansens plan för det nya Sverige

Aftonbladet.se listar reformerna som kommer först

NYHETER

Nu förändras Sverige.

Redan i höst kan lärare få rätt att beslagta mobiltelefoner från stökiga elever och nästa år väntar sänkt inkomstskatt och fler utbildningsplatser för polisen.

Aftonbladet.se avslöjar punkterna som står överst på den nya regeringens reformlista.

Förväntningarna är höga bland de som röstade blått. Den 6 oktober presenterar Fredrik Reinfeldt regeringens mål och tio dagar senare läggs den första budgeten. Men redan nu kan aftonbladet.se berätta om förändringarna som väntar allra först.

Jobben

Sommaren 2005 träffades Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Göran Hägglund och Lars Leijonborg hemma hos kd-ledaren i Bankeryd. Där lades grunden för politiken som enligt alliansen ska ge fler jobb till Sverige. Det som tas upp i Bankerydsuppgörelsen är prioriterat när politiken ska genomföras i praktiken.

Det här kan vi vänta under 2007:

Sänkt inkomstskatt med fokus på låg- och medelinkomsttagare.

Halverad förmögenhetsskatt som ett första steg. På sikt ska den slopas helt.

Avdrag för hushållsnära tjänster. Det ska bli billigare att få hjälp med städning och barnpassning i hemmet.

Nystartsjobb för långtidsarbetslösa, sjukskrivna, förtidspensionärer och socialbidragsberoende. Reformen innebär att den som anställer slipper att betala arbetsgivaravgift för de här grupperna.

Sänkta arbetsgivaravgifter införs för de minsta företagen och för företag som anställer ungdomar mellan 19 och 24 år.

A-kassan och sjukpenningen sänks.

Fastighetsskatten fryses nästa år för att senare helt avskaffas och ersättas av en kommunal avgift.

Familjepolitiken

I slutet av augusti lade alliansen fram sin gemensamma familjepolitik med barnomsorgspeng, jämställdhetsbonus och vårdnadsbidrag som huvudnummer. Enligt en rundringning som kristdemokraterna gjorde före valet var 33 kommuner redo att införa vårdnadsbidraget så snart som det blev möjligt. Tidsplanen för de två andra reformerna inom familjepolitiken är inte fastlagd.

Skolan

Betyg från årskurs sex, nationella prov redan på lågstadiet och lärlingsutbildning på gymnasiet är med i alliansens 143-punktsprogram för skolan. Och redan i höst väntar hårdare tag mot bråkiga elever.

– Det kan vara allt från att ha rätt att sära på två elever till att beslagta mobiltelefoner, säger Inger Davidson, riksdagsledamot för kristdemokraterna, till aftonbladet.se.

Hon hoppas också på ett snabbt beslut om att stoppa nedläggningen av två specialskolor för funktionshindrade elever. Betyg i årskurs sex tror Davidson kan vara infört hösten 2009. Samma tidsplan nämner hon för en ny speciallärarutbildning.

Brott och straff

2010 ska 20 000 poliser finnas i Sverige. Johan Pehrson, ordförande i justitieutskottet, säger till aftonbladet.se att polisutbildningen kan komma att byggas ut redan hösten 2007.

I alliansens valmanifest presenteras också en engångssatsning inom psykiatrin under nästa år.

Johanna Melén