Thaksin måste avgå

NYHETER

1. Osams med kungen.

Thaksin hade flera möten med kungen för att lösa den politiska krisen före valen i april. Premiärministern vägrade lyda tydliga vinkar från kungen om att det kanske var dags att avgå. Han förargade också kung Bhumibol när han försökte stjäla rampljuset när kungen firade 60 år vid makten. Thaksin bröt mot traditionen och hälsade på besökande monarker och ledare före kungen. Respektlösheten mot kungen retade många thailändare.

2. Utnyttjade sin post för att berika sig själv.

I slutet av januari sålde Thaksins familj aktierna i sitt telecomföretag. Kritiken var tvådelad. Många upprördes av att företaget såldes till en utländsk köpare, från Singapore. Värst var att Thaksins familj kunde stoppa hela köpesumman på motsvarande 14 miljarder kronor i fickan utan att betala skatt.

3. Maktfullkomlighet.

Thaksin drog åt tumskruvarna på media, använde korruption för att få stöd och sätta demokratin ur spel.

4. Misslyckades kväsa det muslimska upproret.

Sedan två år har självständighetsrörelsen i södra Thailand åter blivit mycket aktiv. Dagligen dödas och skadas människor i bombdåd och rena avrättningar. Thaksin har trots hårdhänta försök inte lyckats stoppa våldet.

5. Litade för mycket på stödet från landsbygden.

Thaksin har sitt stora stöd i landsbygdsbefolkningen. Men i städerna vände sig folk emot honom.

6. Hoppade av utan att hoppa av.

Efter valet i april gick Thaksin motvilligt med på att avgå. Men trots att valet ogiltigförklarades tog han senare över med en expeditionsministär och lät förstå att han skulle låta någon av sina förtrogna ställa upp i nyvalet senare i år. Lika med fortsätta styra, men bakom kulisserna.

Wolfgang Hansson