Personfrågor - det spar de till sist

NYHETER

Alliansen spar de kniviga personfrågorna till sist i regeringsförhandlingarna.

De funderar också på att organisera om riksdagen.

Regeringsförhandlingarna äger rum hos moderatledaren Fredrik Reinfeldt i riksdagen. Hans arbetsrum är minst dubbelt så stort som Leijonborgs, Hägglunds och Olofssons och passar därför bäst.

Beväpnade med datorer, pärmar och svarta anteckningsböcker träffas de fyra borgerliga partiledarna hos Reinfeldt minst en gång om dagen.

Dagordningen är enkel. Politiken först, personerna sedan.

1. Regeringsdeklarationen – och åren därefter

Den 6 oktober, om drygt två veckor, ska den nyvalde statsministern läsa upp regeringsförklaringen i riksdagen.

Det är ett program för vad regeringen tänker göra det närmaste året.

Men alliansen tänker redan nu enas om vad som ska göras åren därefter, fram till nästa riksdagsval 2010.

Om även det dokumentet ska offentliggöras är oklart.

2. Statsbudgeten

Bråttom, bråttom. Tio dagar efter att regeringen tillträtt ska förslaget till statsbudget för 2007 läggas på riksdagens bord.

I den ska alliansen infria löftena om skattesänkningar för alla. Och sjösätta sitt jobbpaket som bland annat innehåller stora sänkningar av arbetsgivaravgifterna för den som anställer unga och personer som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid.

3. Regeringskansliet - och riksdagen

Alliansen tycker inte att regeringskansliet är tillräckligt slagkraftigt. De vill organisera om departementen.

Det kan kräva förändringar även av riksdagens organisation. Riksdagens utskott behandlar regeringsförslagen och det förenklar om organisationerna lirar med varandra.

Ett samordningskansli kommer också att inrättas i statsrådsberedningen efter modell från den förra och förrförra borgerliga regeringen.

4. Vem ska få göra vad?

Den sista, men inte minst viktiga frågan, handlar om personerna. Vilka ska få bli ministrar? Vilka ska bli statssekreterare? Vilka blir de andra nyckelpersonerna?

Partiledarna är självskrivna som statsråd. Med sig in i regeringen vill fp, c och kd ha vardera minst två, kanske tre andra statsråd.

Regeringsförhandlingar är av naturen ganska hemliga. Bara partiledarna och deras allra närmaste är inblandade.

Toppstyre? Ja, i alla fall just nu.

Men till sist ska uppgörelsen godkännas av partistyrelser och riksdagsgrupper.

Den partiledare finns inte som utsätter sig för att få underkänt där.

Lena Mellin