Läs Margot Wallströms pressmeddelande – ord för ord

NYHETER

Pressmeddelande från Margot Wallström 060921

Efter det att Göran Persson aviserat sin avgång som partiledare för Socialdemokraterna har spekulationerna kring vem som ska bli hans efterträdare tagit fart i media.

Det är viktigt att nu visa respekt för den demokratiska process som påbörjats i det socialdemokratiska partiet. Det är partiets medlemmar som ska utse ny ordförande.

Mitt namn nämns i debatten. Jag vill därför klargöra följande:

Det är naturligtvis hedrande och värmer att så många fäster förhoppningar och tilltro till mig. Och jag är glad över det stöd som visats mig.

Men för egen del vill jag inte kandidera.

Däremot vill jag gärna, som socialdemokrat och partimedlem, medverka i den förnyelse process som nu måste påbörjas i vårt parti efter valnederlaget.

Jag har för avsikt att fullfölja mitt uppdrag som vice ordförande i EU-kommissionen. EU är ett samarbete som vi behöver för att ta itu med de allt fler gränsöverskridande politiska och ekonomiska utmaningar vi står inför. Sveriges socialdemokrater kan bidra till att göra EU öppnare, effektivare och mer demokratiskt.

Jag kommenterar inte den här frågan ytterligare.

Läs mer

Tidigare artiklar:

Margot Wallström