Nicke Nyfiken anmäld för smygreklam

Tecknade apan har otillbörlig banankontakt - anmäls av Konsumentverket

NYHETER

Nicke Nyfiken anklagas för otillbörlig bananreklam.

Den bioaktuella tecknade barnfilmen om den lilla apan blir nu ett ärende för Konsumentverket.

Extra allvarligt är att reklamen riktas till barn.

Den tecknade figuren Nicke Nyfiken har gått ett steg för långt den här gången.

Nyfiken gul i all ära - men i den aktuella tecknade biofilmen för barn finns en sekvens där man tydligt ser bananmärket alldeles för bra.

Nu anklagas Nicke för att lura på barnen smygreklam via bananerna han belåtet mumsar i sig.

Samma filmsekvens används dessutom av bananföretaget som marknadsföring för bananer.

Bryter mot reglerna

Ett solklart brott mot både marknadsföringslagen och näringslivets egna etiska regler, menar Konsumentverket.

- Det finns en grundregel som säger att reklam ska gå att identifiera just som reklam, säger Åsa Persson, jurist vid Konsumentverket.

Hon pekar på att branschens eget organ, Internationella handelskammaren ICC, har tagit fram grundregler för hur reklam ska hanteras.

- I artikel 14 behandlar man marknadsföring riktad till barn. Och där sägs bland annat att man inte får utnyttja barns naturliga godtrogenhet eller bristande erfarenhet.

Fenomenet kallas produktplacering och kan vara mycket lönsamt för både filmmakare och det företag som exponeras.

- Men jag har aldrig sett det i tecknad film förut. Och visst ser man produktplacering ibland. Men man ska som konsument tydligt kunna särskilja redaktionellt material från reklam.

Kontakta bolagen

Åsa Persson pekar på att reklamreglerna är lika för alla.

Den som bryter mot reglerna blir föremål för ett ärende som i värsta fall slutar med förbudsföreläggande och vite.

Hur det blir med just Nicke Nyfiken är inte klart.

- Vi fick kännedom om det här för bara några dagar sedan, säger Åsa Persson.

- Vi kommer nu att skriva till bolaget för att få reda på hur de resonerar, och vi kommer också att tala om för dem vad som gäller.

På Konsumentverket är man säker på att smygreklamen kommer att tas bort.

- Annars får de negativ publicitet. Dessutom kan de i värsta fall få ett åläggande på sig av marknadsdomstolen. Plus att det kan kosta pengar också, i form av vite. Däremot inte böter, eftersom det inte är ett straffrättsligt brott.

Fakta

Caroline Olsson