3 av 10 skolungdomar tror att invandrare vill leva på bidrag

Lärarförbundet oroas över attityderna

NYHETER

De flesta niondeklassare har en positiv inställning till invandrare, homosexuella och andra minoriteter.

Men den intolerans som finns bland en del elever är oroande, hävdar Lärarnas riksförbund (LR).

Enligt en attitydundersökningen som LR låtit göra, och presenterade på Bokmässan i Göteborg, anser tio procent av eleverna att alla inte har samma människovärde och 18 procent ser homosexualitet som en sjukdom. Hela 32 procent håller helt eller nästan helt med om påståendet ”de flesta invandrare vill bara leva på bidrag”.

Pojkar mer intoleranta

Pojkarna visar upp en högre grad av intolerans. På påståendet ”hiv och aids bland homosexuella män är nog ett straff för ett perverst levnadssätt” svarar 34 procent av pojkarna jakande, jämfört med 11 procent av flickorna.

Mätningen visar också en koppling mellan läsning av skönlitteratur och vidsynthet. Mer än var tionde (13 procent) av de tillfrågade läser inte en enda skönlitterär bok i skolan under en termin. I den gruppen är det en större andel som i sina svar visar tecken på intolerans.

Lärarnas Riksförbund föreslår bland annat en nationell läskampanj och en förbättrad lärarutbildning för att komma tillrätta med problemen.

Frågorna har besvarats av 1 077 elever.

TT