Barnen dör - för att ingen vågar fråga

NYHETER

Vartannat behövande barn dör i väntan på ett nytt organ.

Trots att donatorer finns.

Deras anhöriga får aldrig frågan.

Filippa var på sjukhuset sedan i vintras.

Åtta av tio svenskar är villiga att donera organ efter sin död.

Ändå utförs färre transplantationer i Sverige än i de flesta andra länder i Europa.

Förra året räddades 23 dödssjuka barn till livet tack vare en organdonation, men lika många dog.

Detta trots att alla redskap finns.

Enligt transplantationslagen ska vårdpersonal alltid utgå från att avlidna är positiva till att donera sina organ -om de inte skickat in en avanmälan till donationsregistret. Men vårdpersonalen vågar sällan fråga.

Och får anhöriga frågan vet de sällan vad den avlidne själv önskat. Av rädsla säger hälften då nej.

Om alla gör sin vilja känd blir det lättare.

Det tror Donationsrådet och efterlyser lite mer mod från alla parter.

Så anmäler du dig

Caroline Hougner