Hovrätten fällde Expressen-reporter

Försökte lura poliser att han var kollega

NYHETER

Expressenreportern Niclas Rislund försökte lura i en polisman att han var polis.

På det viset försökte han få ut polisens interna utredningsmaterial om den då fortfarande kidnappade Fabian Bengtsson.

Det menar hovrätten som dömer Rislund till dagsböter.

Foto: roger lundsten
Niclas Rislund.

Det är förbjudet att ”föregiva allmän myndighet”, alltså låtsas representera en myndighet.

Men just det gjorde Expressen-reportern när han ringde en polisman för att försöka få ut hemligt utredningsmaterial om spaningarna efter den kidnappade Siba-direktören Fabian Bengtsson.

60 dagsböter

Rislund åtalades men friades av tingsrätten som inte ansåg det vara ställt utom allt rimligt tvivel att han var skyldig.

Men det gjorde hovrätten i Västra Götaland som nu dömt Niclas Rislund till 60 dagsböter á 330 kronor.

”Niclas Rislund har därmed med uppsåt obehörigen utgett sig för att utöva myndighet. Han ska därför dömas till föregivande av allmän ställning.”, skriver hovrätten i domen.

Niclas Rislund hade i februari 2005 ringt upp en polisman som arbetade med Fabian Bengtsson-fallet och uppgett att han var en kollega från Göteborg som behövde upplysningar.

Ville ha skriftligt

Polismannen begärde då och vid två följande samtal med Rislund en skriftlig begäran eftersom han inte fick lämna materialet till någon annan än en polis.

Den äkte polismannen gjorde sedan tillsammans med en annan polis efterforskningar för att kontrollera om Rislund verkligen var polis.

Tidigare artiklar

Simone Söderhjelm