Trafikböter chockhöjs

Nya regler om en vecka

NYHETER

Böterna för trafikbrott chockhöjs.

Den 1 oktober blir det minst dubbelt så dyrt att köra för fort. Vissa böter mer än åttadubblas.

Foto: PETER KNOPP
HÅRDARE TAG Nu gäller det att se upp lite extra. Blir man tagen för fortkörning efter den 1 oktober kommer det att svida extra mycket i plånboken.

-Vi hoppas rädda 100-150 liv om året, säger Jan Moberg på Vägverket.

Den 1 oktober träder de nya reglerna i kraft. En allt för tung högerfot kan därefter ge innehavaren böter på upp till 4000 kronor.

En markering

De nya beloppen har i dagarna beslutats av riksåklagaren, men det är i samarbete med Vägverket och polisen som strategin att höja böterna tagits fram.

-Höjningen är en markering om att vi har problem på trafiksäkerhetssidan. Vi är så dåliga på att efterleva hastighetsgränserna, säger Jan Moberg på Vägverket.

Orsakar dödsolyckor

Enligt honom kör i dagsläget över hälften av alla bilförare för fort. Forskningen visar att det varje år orsakar cirka 100-150 personers död på de svenska vägarna.

Men många anser att de tillåtna hastigheterna på svenska vägar är löjligt låga, med tanke på den höga vägstandarden och det låga antalet bilister?

-På våra motorvägar är risken att råka ut för en olycka liten. Likaså på de trefiliga vägarna med mitträcken. Men på många andra vägar innebär för hög hastighet avsevärt högre olycksrisk, säger Jan Moberg.

Enligt honom beror hastighetsbegränsningen lika mycket på vägens omgivning som på vägen själv.

Pengar till statskassan

-Om det till exempel finns träd nära vägen är risken att drabbas av en dödsolycka vid en sladd mycket större än om vi tagit bort träden. Samma sak gäller en förare som slumrar till.

Äh, erkänn - ni vill bara få in mer bötespengar till statskassan?

-Nej, efter den informationskampanj som vi planerar hoppas vi ju att ingen ska bli bötfälld.

Så mycket höjs böterna

Olle Castelius