"Grannarna kan avsätta styrelsen"

HSB:s högsta ledning uppmanar Majs grannar att kalla till möte

NYHETER

HSB:s förbundsordförande uppmanar medlemmarna i Majs hus att köra över den lokala styrelsen.

- Om de som bor grannar med Maj känner att de inte står bakom beslutet att vräka henne så kan de kalla till ett medlemsmöte direkt, säger Gun-Britt Mårtensson.

Gun-Britt Mårtensson.

Maj Holmlunds grannar kan redan i kväll riva upp beslutet att vräka den 83-åriga Maj Holmlund i Sundsvall.

Rent juridiskt finns inga hinder.

Allt som krävs är ett beslut om återkallande hos kronofogden.

- Det här är inte en fråga bara för styrelsen. Det handlar om hela föreningen. Alla boende borde kallas till ett möte, säger förbundsordförande Gun-Britt Mårtensson.

Mötet kan sammankallas av vilken medlem som helst

Och om grannarna inte lyckas övertala styrelsen att ändra sig så kan hela styrelsen avsättas och ersättas vid ett blixtinkallat möte.

Det säger alltså HSB:s högsta förbundsledning, som nu uppmanar alla boende i Majs förening att ta tag i frågan.

- Om jag vore granne till Maj skulle jag kalla till ett medlemsmöte nu, säger Gun-Britt Mårtensson.

- Det är de som bor där som tillsammans har rätten att fatta ett beslut.

- Man kan till exempel avsätta styrelsen. Men det behövs ju inte om styrelsen ändrar sig.

Vädjat förgäves

Hon är mycket kritisk till hur lekmannastyrelsen i den lokala HSB-föreningen skött ärendet som gäller Maj Holmlund.

- Det finns en lokal HSB-representant i styrelsen som försökt få dem att ta ett annat beslut utan att lyckas. Även vd:n i HSB Mitt har försökt få dem att gå andra vägar, säger Mårtensson.

Hon har själv aldrig hört talas om ett liknande fall tidigare.

- Det här är en av 3.850 bostadsrättsföreningar. Men det sorgliga är att det händer en gång.

Gun-Britt Mårtensson är mycket kritisk till hur den lokala styrelsen valt att hantera en äldre medlem.

I stället för att ge Maj hjälp och trygghet har man vräkt henne.

- I HSB ska vi jobba för trygghet. Och då pratar man dels med Maj, men också med socialtjänsten, som kan se till att hon får den hjälp hon behöver, säger Mårtesson.

- För att säga något väldigt balanserat så tycker jag att det känns sorgesamt.

- Det här ska inte behöva hända en enda äldre människa. Och framför allt inte i en bostadsrättsförening och organisation där vi ägnat väldigt många år åt att känna att vi står på en värdegrund som bygger på omtanke.

Så här står det bland annat i brf Skattens verksamhetsbeskrivning:

Caroline Olsson