"Maj måste få bo kvar"

HSB:s förbundsordförande vädjar till styrelsen i Sundsvall

NYHETER

HSB:s högsta ledning vädjar nu till styrelsen att ändra sig.

Förbundsordförande Gun-Britt Mårtensson och vd:n i HSB Mitt Yngve Stridh skrev i eftermiddags ett personligt brev direkt till ledamöterna i bostadsrättsföreningen i Sundsvall.

Aftonbladet.se publicerar brevet i sin helhet.

"Vi vädjar till er i bostadsrättsföreningen Skatten i Sundsvall att ni ändrar ert beslut om att lägenheten där Maj har bott ska säljas på exekutiv auktion.

Vi är fullt medvetna om att det är ni i styrelsen i er lokala bostadsrättsförening som fattar alla beslut i er verksamhet. Så är det i alla 4.000 bostadsrättsföreningar som finns inom HSB.

Makten är byggd underifrån och därför är det inte vi som ovan ifrån kan ändra beslut vi inte gillar. Dessutom kan vi inte enligt lag ändra era beslut eftersom det är ni som är fastighetsägare.

Trots detta skriver vi till er som som representanter för HSB i hela landet och för HSB Mitt i Sundsvall.

Vi i HSB har verkligen jobbat stenhårt under många år för att vi som kooperativ organsation måste leva upp till våra värderingar.

Vi ska stå för Engagemang, Trygghet, Hållbarhet och Omtanke och Samverkan i allt vi gör.

Vi anser att ni i ert beslut inte lever upp det som alla i HSB måste stå för.

Att tvångsförsälja lägenheten efter att Maj vid 83 år ålder har bott i den i 65 år p g a några få felande betalningar är inte att leva upp till våra värderingar om Trygghet och Omtanke.

Vi har full förståelse för alla reaktioner från allmänheten som väller in till oss i HSB och till tidningarna.

Frågan har på några dagar vuxit till en folkstorm mot HSB trots att det inte handlar om HSB centralt utan om en lokal bostadsrättsförening. Men exemplet visar hur en felande länk i den långa kedjan förstör för det vi gemensamt faktiskt arbetar för.

Tiden är knapp men det finns fortfarande möjlighet för er i bostadsrättsföreningen att ändra ert beslut.

Vi tycker att ni dessutom ska bjuda in alla grannar till ett möte i frågan, innan ert beslut verkställs. Vi vädjar till er att inte förstöra hela HSBs anseeende, men framför allt med tanke på hur situationen ser ut för Maj.

Hon måste få bo kvar och hon måste också få hjälp från de sociala myndigheterna i Sundsvall. Om så hade skett på ett tidigare stadium hade denna situation inte behövt uppstå.

Med vänlig hälsning

HSB Riksförbund

Yngve Stridh, vd HSB Mitt

Gun-Britt Mårtensson, förbundsordförande"