Tusentals vill donera

NYHETER

Uppåt 8000 läsare anmälde sig till Donationsregistret efter Aftonbladets artiklar i helgen.

-Vi är oerhört tacksamma, säger Johan Järnesund på Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation.

Normalt hör ett 50-tal personer av sig per dag till Socialstyrelsens donationsregister. Men Aftonbladets artiklar om den skriande organbristen i Sverige fick 7863 blivande donatorer att höra av sig bara under helgen.

-Det har fullkomligen strömmat in anmälningar från folk som velat tala om var de står, säger Johan Järnesund.

-Det händer att folk vill undanta vissa organ, men få säger helt nej, påpekar han.

Många har även hört av sig till tidningen. En vanlig fråga är varför inte sjukvården bara tar för givet att alla vill donera - om de inte registrerat sig.

-De anhöriga ska ändå tillfrågas, förklarar Johan Järnesund.

I många fall får de aldrig frågan. Personalen på sjukhuset tycker situationen är jobbig. Och får de anhöriga frågan säger hälften nej, om de inte vet hur den avlidne ställt sig.

Därför är det fortfarande viktigt att registrera sig och tala med sina nära och kära - om det någon gång skulle bli aktuellt.

Tidigare artiklar:

Caroline Hougner