Stort oljeutsläpp i Nynäshamn

Oljan läckte ut i havet via dagvattenbrunnarna

NYHETER

I fredags morse fick räddningstjänsten larm om ett oljeläckage på Statoil i Nynäshamn. 175 kubikmeter olja hade nått havet via dagvattenbrunnar.

– Nu har vi läget under kontroll, säger Sten Johansson, stabsbefäl vid Södertörns räddningstjänst.

Larmet kom in vid femtiden i morse. 175 kubikmeter olja hade läckt ut ur Statoils anläggning i Nynäshamn.

– Ja, vi har ett utsläpp från raffinaderiet. Vi arbetar tillsammans med kustbevakningen ner i hamnen, säger Hasse Nyström, larmoperatör vis räddningstjänsten.

Vid 10-30-tiden hade räddningstjänsten lyckats hägna in all utläckt olja, och arbetet med att pumpa upp den från havet och från dagvattenbrunnarna pågick.

- Läckaget har stoppats, och ingen olja finns utanför vår inhägning, säger Sten johansson.

Läckaget uppstod när olja rann över i en av Statoils cisterner efter det att den pumpats över från Nynäs Petroleum.

Via dagvattenbrunnar rann oljan ut i en hamnbassäng. Minst ett fartyg var tvunget att saneras för att hindra spillolja från att spridas till havs.

– Det är mycket beklagligt när sådant här händer. Vi har tillsatt en internutredning för att ta reda på exakt vad som skett, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör vid Statoil, till TT.

Gynnsamma förhållanden

Pålandsvinden som rådde vid olyckan underlättade räddningstjänstens arbete, eftersom oljan inte spreds lika snabbt.

Det råder olika uppgifter om vad det rör sig om för slags olja. Enligt Helena Fornstedts uppgifter till TT är det så kallad basolja som är inte är lika giftig som den raffinerade vitoljan.

Sten Johansson på räddningsverket säger dock att hans uppgifter är att det rör sig om vitolja.

Enligt Sten Johansson bör påverkan på miljön inte bli alltför omfattande.

- Det ska inte vara någon fara för vattenorganismerna. Men en och annan sjöfågel kan nog bli smutig och råka illa ut, säger han.

Susanna Vidlund, Karin Thurfjell