Attendo Care gör en egen utredning

Attendos Vice vd: "Ibland gör någon ett fel"

NYHETER

I vintras kom det in så många klagomål mot avdelningen Rondellen A på Kornparksgården där Per Klang vårdades, att Attendo Care tvingades göra en handlingsplan för att komma till rätta med problemen, skriver UNT.

Nu har bolaget inlett en egen utredning enligt lex Sarah, efter att de fått klagomål från Per Klangs anhöriga som anmält vanvården.

– Vi ser naturligtvis oerhört allvarligt på den här anmälan som kommit in till äldrekontoret i Uppsala. Vi vill att god omvårdnad ska vara kärnan i vår verksamhet. Vi håller på att utreda vad som har hänt i det här aktuella fallet och kommer göra såväl en intern utredning som en extern utredning, säger Margareta Nyström som är vice vd på Attendo Care till aftonbladet.se.

Per Klangs anhöriga påpekade att han upplevde smärta. Trots det fick han ingen smärtlindring. Ska det vara på det viset?

– Så ska det absolut inte vara. Det är precis en sådan fråga som vi kommer gå tillbaka och titta på för att se hur exempelvis kommunikationen var. Naturligtvis ska ingen behöva känna smärta.

10 000 brukare

Enligt Margareta Nyström är det inte så konstigt om verksamheten någon gång brister inom ett så stort företag. De har 10 000 brukare och 8 000 anställda.

– Ibland gör någon ett fel. Då får man gå tillbaka och se hur det kunde hända.

Men i det här fallet handlar det ju om en hel avdelning och under en längre tid. Hur förklarar du det?

– När vi startade upp verksamheten fanns det vissa kvalitetsbrister. Sedan har vi jobbat med att öka kvaliteten och det har pågått under året. Övriga signaler vi har fått är att kvaliteten har ökat, säger Margareta Nyström.

Fler anmälningar

Det var ett år sedan avdelningen Rondellen A öppnades efter en anbudstävlan mellan det privata bolaget och kommunen. Kommunens anbud låg 15 procent över Attendo Care när det gällde personalbemanning och kostnader, skriver UNT.

I början av året fick kommunens äldreombudsman in en rad anmälningar från olika anhöriga.

En person skriver att hon inte vill ta med sina tonåringar för att besöka mormor på avdelningen. "Den här bilden av äldreomsorgen vill jag aldrig att de ska få uppleva", står det i anmälan enligt UNT.

I en annan anmälan stod det: "Mina barn ska inte behöva uppleva morfar i den här miljön".

Avdelningen beskrivs som smutsig och att stämningen bland personalen är uppgiven.

Men enligt Margareta Nyström har Attenco Care förbättrat sin verksamhet under årens lopp och de arbetar årligen med kontroller av verksamheten.

– Jag tycker att vi bara blir bättre och bättre i vårt kvalitetsarbete i vårt uppföljningssystem med kunder och andra. Men det är jätteolyckligt när vi misslyckas, det är jag den första att säga. Vi känner väldigt mycket för de äldre vi tar hand om.

Läs mer:

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM