Ny studie: Kvinnliga läkare särskilt utsatta

NYHETER

Stockholm

Nästan var tredje läkare har haft självmordstankar, visar en ny enkät från Karolinska universitetssjukhuset.

Undersökningen bekräftar bilden av en yrkesgrupp med stora arbetsmiljöproblem - och Läkarförbundet riktar nu kritik mot landets arbetsgivare inom vården.

- Det är alldeles tydligt att läkarrollen inte passar in i dagens sjukvård. Den individualistiska synen med en läkare som har allt ansvar ensam bejakas ute på klinikerna, säger Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande till TT.

En förklaring till den dåliga psykiska hälsan bland läkare är enligt henne att dialogen mellan fack och arbetsgivare gått i baklås på många håll.

- Det finns en respektlöshet mellan parterna, särskilt vad gäller arbetstider, säger Nilsson Bågenholm.

Likgiltighet

Resultaten bygger på svar från 1 092 läkare, cirka 60 procent av samtliga som arbetar på Karolinska universitetssjukhuset. Och sämst tycks de kvinnliga läkarna må: var tredje kvinnlig läkare är emotionellt utmattad jämfört med var femte man. Däremot dominerar männen bland dem som känner likgiltighet inför arbetet, en annan dimension av utbrändhet.

Studien bekräftar också att läkare är en yrkesgrupp med förhöjd självmordsrisk: var tredje - något fler män än kvinnor - svarar att de någon gång funderat på att ta livet av sig, skriver Svenska Dagbladet. Det motsäger dock delvis tidigare forskning som pekat på att fler kvinnliga läkare än manliga begår självmord.

- Att ha självmordstankar är en ventil för männen, medan kvinnorna håller inne med sina bekymmer. Så det behöver inte vara en motsägelse, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsprevention vid Karolinska institutet, till TT.

Fokus på jobb

Kvinnor begår generellt sett självmord i mindre utsträckning än män. En orsak är att de ofta har bra sociala nätverk som de kan ventilera sina tankar inom. De har också en större benägenhet att prata om känslor med personer i sin omgivning.

Men kvinnliga läkare kan tvingas välja bort detta till förmån för yrket, enligt Wasserman.

- I de enskilda självmord jag studerat fokuserade kvinnorna på jobbet och hade få bra vänner och dålig kontakt med familj och släkt, säger hon och ger en analys i koncentrat:

- När man går in i läkaryrket blir man en symbol i stället för en vanlig människa. Det är man kanske inte psykologiskt förberedd på. Skillnaden mellan den förväntan man har på sig själv och hur man egentligen är blir stor. Därför blir fallet hårdare än för andra. Särskilt för kvinnor eftersom dessa måste arbeta hårdare än män för att nå samma positioner.

Mellan var fjärde och var femte av de som svarade att de tänkt ta livet av sig har dessutom tänkt ut olika sätt att göra det.

Esbjörn Sandin/TT