Lagen hade kunnat förhindra mordet

NYHETER

En ny öppenvård med ökade tvångsmedel och tätare kontroller.

Det lagförslaget har nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton lämnat till regeringen.

Psykiatrisamordnare Anders Milton.

Förslaget omfattar patienter som ska slussas ut ur slutenvården.

-Det ska upprättas en ordentlig vårdplan vilket ställer krav på alla inblandade. Sköter man sig inte som patient, till exempel genom att inte ta sina mediciner, plockas man in i slutenvården igen, säger Anders Milton.

Sökte vård flera gånger

I teorin hade Miltons lagförslag möjligen kunnat hindra Peter, 38, som dömdes till vård för dråpförsök på sin sambo redan för tio år sedan.

-Men i det här fallet hade personen sökt akut hjälp i öppenvården vid upprepade tillfällen precis före mordet. Då behöver vi framför allt bättre instrument för att fånga upp de här personernas tillstånd, säger Anders Milton.

-Och fler sängar där de kan vårdas under kortare tid i stället för att bara skickas hem.

Hans Österman