Ministerns pekpinnar

Alla sågar Björklunds nya regler

NYHETER

Icke godkänt, skolministern.

Både lärare och elever gör tummen ner för hälften av Jan Björklunds nya ordningsregler.

FÅR MOTSTÅND Skolministern Jan Björklunds förslag på ordningsregler får mothugg - av både lärare och elever.

Aftonbladet frågade 27 elever i första ring och 10 lärare på Blackebergs gymnasium i Stockholm om skolministerns förslag.

De tycker att det är okej att skolk skrivs in i betyget och att störande elever ska kunna flyttas från skolan.

-Skolkar man mycket på lektioner så borde utbildningsplatsen gå till någon annan, säger Harald Sundberg, 16.

-Det är helt fel att en mobbad ska behöva byta skola. Mobbaren ska byta i stället, säger Marie Lidman, 16.

Känslig mobilfråga

Men förslaget om kvarsittning och att mobiltelefoner och mp3-spelare ska få beslagtas får underkänt - både av lärare och av elever.

-Det känns som att man misstror lärarna, att de inte klarar av att säga: Stäng av mobiltelefonen, säger Jonas Mejer, lärare i svenska och samhällskunskap.

-Man är tvungen att gå i grundskolan, men inte i gymnasiet. Därför är det fel med kvarsittning, säger Linn Abrahamsson, 16.

Skolminister Jan Björklund (fp) har börjat arbeta med den nya skollagen, som han räknar med ska träda i kraft 1 januari 2010.

Joachim Kerpner