Alkohol - främsta dödsorsaken i Finland

”Orsak: sänkt alkoholskatt och höjda införselkvoter”

NYHETER

Enligt ny offentlig statistik för 2005 som på onsdagen presenterades i Finland är alkohol nu den primära dödsorsaken i landet. Statistiken visar att alkohol står för 17,7 procent av dödsorsakerna hos finländska män jämfört med hjärt-kärlsjukdom som stod för 16,6 procent.

Bland de finländska kvinnorna är alkohol den näst vanligaste dödsorsaken efter bröstcancer, 10,6 respektive 10,7 procent.

Finländska forskare förklarar statistiken med ökad konsumtion - till följd av sänkt alkoholskatt och höjda införselkvoter - och lägger ansvaret på EU.

I Finland dracks det i genomsnitt 10,5 liter ren alkohol per person 2005, jämfört med 7,7 liter 2003. Finländska män i åldrarna 45-59 år stod för omkring hälften av alla dödsfall orsakade av alkohol 2005.

TT-AFP