Följ fartygen vid olycksplatsen

Positionen uppdateras var 90:e sekund

Alla fartyg vid haveriplatsen kan följas här: www.gattet.com/ais Uppdateras var 90:e sekund.
NYHETER

Här kan du följa båttrafiken där olyckan skedde mellan Öland och Gotland.

Genom AIS-system (Automatic Identification System) kan du se vilka båtar som befinner sig i området.

Var 90:e sekund uppdateras det hur båtarna rört sig.

Jörgen Källström