Fisken i haven slut 2048

Haven blir tömda på arter av människan

NYHETER

Fortsätter vi som nu kommer världshaven redan år 2048 att vara tömda på alla de arter av fisk och skaldjur som vi äter i dag, konstaterar en internationell forskargrupp.

Och den snabba utarmningen av oceanerna slår direkt tillbaka mot oss själva.

- Det är dags att vi börjar att se på det här som inte i första hand miljöfrågor, utan som utvecklingsfrågor. Vi pratar fortfarande om att naturen och miljön är någonting som vi måste göra någonting åt och bevara, men vi inser fortfarande inte att den är själva fundamentet för vår egen utveckling, säger Carl Folke, professor i naturresurshållning vid Stockholms universitet.

Han är en av forskarna bakom en tämligen nedslående rapport om tillståndet för världshaven som publiceras i kommande nummer av vetenskapstidskriften Science.

Mycket redan borta

Forskargruppen består av ekologer och ekonomer från flera länder. Den har gjort omfattande analyser av uppgifter från 32 tidigare studier, 48 marina skyddsområden (bland dem Östersjön) samt studerat statistik från FN:s databaser över fisk- och skaldjursfångster i hela världen mellan 1950 och 2003.

De har också gått cirka 1 000 år bakåt i tiden genom att studera gamla arkiv, sedimentprover och arkeologiska data från tolv kustregioner i världen.

Sammanfattningsvis, slår forskarna fast, har 29 procent av alla de arter som fångades kommersiellt på 1950-talet redan kollapsat och i det närmaste utrotats i dag. Och fortsätter vi på exakt samma spår som nu kan vi glömma att kunna äta viltfångad fisk och skaldjur inom bara några decennier - år 2048 närmare bestämt.

BNP mäter inte allt

Men det är inte det allvarligaste, tycker Carl Folke. För samtidigt som havens komplexa ekosystem utarmas, blir de allt mer känsliga för yttre påverkan. Övergödning, utsläpp av gifter, algblomningar och smittspridning - allt slår hårdare mot både vattenkvaliteten och de arter som lever kvar när de vanliga biologiska skyddsnäten inte finns kvar.

I slutänden drabbas människan.

Enligt forskarnas beräkningar kan utvecklingen fortfarande vändas, med hjälp av bland annat fiskestopp, särskilt skydd av utsatta havsområden och minskade utsläpp.

- Men framför allt genom att hitta sätt att beräkna värdet av biologisk mångfald när vi beräknar utvecklingen i vår ekonomi, säger Carl Folke.

TT