Havererat plans ena svarta låda hittad

Men den med viktig flygdata saknas fortfarande

NYHETER

Den ena av de två så kallade svarta lådorna från det störtade kustbevakningsplanet i Falsterbokanalen, bärgades av dykare på fredagsförmiddagen.

Nu fortsätter sökandet efter den andra lådan som innehåller information som kan vara avgörande för utredningen.

Lådan, som egentligen är orangefärgad, innehåller den så kallade voice recordern som registrerar samtal mellan besättningsmedlemmarna och flygplanets kommunikation med marken. Den skickades omedelbart till ett speciallaboratorium i Storbritannien.

Den andra lådan är fortfarande borta. Den innehåller utrustning som registrerar flygplanets olika parametrar som exempelvis fart, höjd och kurs.

Kustbevakningens personal fortsätter att dyka efter den saknade lådan och smådelar av flygplanet även under allhelgonahelgen.

Vid olyckan den 26 oktober förolyckades samtliga fyra besättningsmännen ombord på spaningsplanet, ett tvåmotorigt Casa212.

Andra lådan saknas ännu

Lådan hittades i nordvästra delen av kanalen, i samma område där delar av flygplanets cockpit har påträffats, berättar Jan Sjölin, regioninspektör på Kustbevakningen i Skåne.

Det återstår alltså att hitta den andra ”svarta” lådan, benämnd Flight data recorder, som kan vara till avgörande hjälp för haveriutredarna. Båda lådorna var försedda med spårutrustning som efter ett haveri ska avge ett högfrekvent pingljud. Men vid kraschen lossnade den lilla sändaren från den saknade lådan som troligen har grävt sig ned i den tjocka bottendyn.

Jan Sjölin säger:

– Vi fortsätter att leta och räknar med att dyka åtminstone fram till på måndag.

Vädret på platsen var på torsdagen och fredagen bra, men sikten under vattenytan begränsad till mellan 30 och 60 centimeter.

TT