Bildt: Sverige tar avstånd från dödstraff - utan undantag

NYHETER

Sveriges utrikesminister Carl Bildt (m) säger i en kommentar till dödsdomen mot Saddam Hussein att det är djupt tillfredsställande att exdiktatorn har kunnat ställas till svars för sina brott och att den första domen mot honom nu fallit.

”Det är av största vikt att de som haft det högsta ansvaret för de grova och massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna som den tidigare regimen byggde på nu ställs till svars för sina handlingar”, säger Bildt enligt ett pressmeddelande från utrikesdepartementet.

Han beklagar samtidigt att Irak inte har valt att avskaffa dödsstraffet.

”Sveriges och Europeiska unionens inställning i den frågan är väl känd och vårt avståndstagande från dödsstraffet gäller utan undantag.”

Carl Bildt säger också att rättsprocessen och domen mot Saddam inte löser Iraks politiska problem. Den stora utmaningen nu gäller ”framtiden och de kompromisser som krävs för bevarad frihet, säkrad fred och varaktig försoning” enligt Bildt.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM