Lät toan spela nationalsången - åtalas

Museum i Italien i blåsväder efter kontroversiell installation

NYHETER

Toan spolar till tonerna av italienska nationalsången.

Det räckte för att polisen skulle ingripa.

Porslinsmuggen har nu beslagtagits och åtal hotar skaparna.

Uppfinningen som kompletterar bruset med ljuv musik har skapats av två konstnärer i norra Italien.

De ställde ut den fullt fungerande toaletten på Moderna museet i Bolzano, men möttes av ramaskri.

- Nationalsången är en symbol för nationen och måste skyddas. Den får aldrig bli föremål för löje, säger åklagare enligt brittika BBC.

Nu har polisen lagt beslag på toaletten som som spolar till tonerna av "Il Canto degli Italiani", även kallad "Fratelli d´ Italia", ett inte så lättsamt stycke där texten bland annat lyder "Italien kallade, vi är beredda på döden!".

I väntan på ett rättsligt avgörande hopas nu frågorna.

"Anstötligt"

Bland annat vem som äger rättigheterna till nationalsången - och i vilka sammanhang den egentligen får användas.

Frågan är också när det kan anses vara löjligt eller opatriotiskt att använda melodin.

Museets advokat hävdar att låten visserligen har ett patriotiskt och känslomässigt värde - men att den knappast är någon nationalsymbol.

Åklagaren å sin sida har tagit fram stora kanonen och menar att symboliken i att spela nationalsången samtidigt som man spolar ner exkrement är direkt anstötlig.

Åklagaren har också grävt fram ett dekret som klubbades under förre premiärministern Silvio Berlusconis ledning, där nationalsången pekades ut som statens egendom och en symbol för Italien.

Ett avgörande väntas senare i veckan.

Läs också:

Caroline Olsson