Bussbiljetten kan bli dyrare

Ny trafikförsäkring påverkar priset på resan

NYHETER

Bussbranschen oroar sig för att regeringens förslag om ändringar i trafikförsäkringen, kan betyda ökande kostnader för dem.

I förlängningen är det något som kan drabba resenärerna i form av dyrare bussbiljetter.

– Förslaget innebär ytterligare en ekonomisk börda för oss. I princip innebär det att vår del av försäkringspremien, alltså trafikförsäkringsdelen, kommer att fördubblas, säger Jan-Erik Kjellberg, förbundsdirektör för Bussbranschens Riksförbund till Ekot.

Enligt honom kommer de föreslagna höjda försäkringspremierna påverka verksamheten och det kan bli kännbara förändringar för resenärerna.

– För den trafik som är upphandlad för länshuvudmännen är det ju de som får ta ställning till om man ska höja avgifterna, taxorna, eller om man ska tillskjuta mera skattepengar. Kan man inte göra något av det är det ju bara neddragningar och i värsta fall nedläggning av trafik som gäller.

Stor höjning

Skälet till att regeringen vill ändra trafikförsäkringen, är att man vill minska statens kostnader för personskador i trafiken. Enligt beräkningar från förra året, betalade staten en miljard kronor till de skadades sjukskrivningar. Ytterligare sju miljarder kronor gick till förtidspension åt trafikens olycksdrabbade.

Nu ska försäkringsbolagen stå för dessa kostnader och det är därför som premierna då måste höjas. Bussar tillhör den gruppen fordon där störst höjning av premien är att vänta, nära 8 000 kronor om året. Förslaget ska nu utredas och väntas träda i kraft i mitten av nästa år.

Enligt Jan-Erik Kjellberg kan höjda priser i förlängningen leda till att färre kommer välja att åka kollektivt.

– Om man har tänkt sig att det ska leda till bättre trafiksäkerhet har man nog inte tänkt på att höjningarna blir så stora så att de riskerar att leda till att det blir färre som åker kollektivt och att det då i stället blir sämre trafiksäkerhet, säger han till Ekot.

Läs tidigare artiklar:

Susanna Vidlund