Ökat tryck på kvinnojourerna

De danska tvångs-äktenskapen har flyttat till Sverige

NYHETER

De danska tvångsäktenskapen har exporterats till Skåne.

Flera utländska kvinnor har sökt hjälp i Malmö efter att de flytt undan slavliknande förhållanden.

Foto: KATRIN JAKOBSEN (arkiv)
När tvångsäktenskapen förbjuds i Danmark flyttade problematiken över sundet. (Bilden är tagen i ett annat sammanhang.)

Den strikta danska äktenskapslagen från 2002 som bland annat ska motverka tvångsgifte, har ökat trycket på de Malmös kvinnojourer.

Många från Danmark

Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor har de senaste 14 månaderna tagit emot omkring 25 kvinnor från länder utanför EU som är gifta med en man med danskt medborgarskap.

– Det har ökat väldigt mycket. Kvinnorna berättar att eftersom de inte får bo i Danmark har deras män bestämt att de ska bo i Sverige, säger Agneta Frick, enhetschef på centret.

Kvinnorna har flytt från sina män eftersom de blivit utsatta för olika former av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

”Självklart måste skydda dem”

– Problemen har flyttats från Danmark till Sverige. Eftersom de bor här i Malmö är det självklart att vi måste skydda dem. Men jag tycker de danska politikerna borde ta sig en funderare på hur deras lag i praktiken fungerar, säger Frick som nu ska sammanställa en analys.

– Många av dem som sökt sig till oss har inte tillåtits att lära sig svenska eller ha en egen umgängeskrets, så de har blivit extra utsatta här i Sverige, säger hon.

Danska lagen

Angående äktenskap med person utanför EU:

Kajsa Sigvardsson