Åklagare utreds för hot mot vittne

Advokat: "Det här är jätteallvarligt"

NYHETER

Justitiekanslern (JK) har inlett ett tillsynsärende mot kammaråklagare Karin Bergstrand, sedan en advokat anmält henne. Hon anklagas för att ha hotat ett vittne under en rättegång.

– Det här är jätteallvarligt. Det här stämmer inte överens med den rättssäkerhet som ska gälla i Sverige, säger advokaten Abdel Hay Alami som anmält ärendet till Ekot.

Vid en rättegång i Svea hovrätt tidigare i år stod en 33-årig man åtalad för grov narkotikasmuggling. Under rättegången ändrade ett vittne plötsligt de uppgifter som han lämnat när målet var i tingsrätten; uppgifter som var viktiga för åklagarens bevisföring. Då begärde Karin Bergstrand paus och talade med vittnet utanför rättssalen, enligt Ekot.

Bergstrand berättade därefter för rätten att hon upplyst vittnet om att en förundersökning om mened skulle inledas mot honom om han stod fast vid sin nya version.

Försvararen var inte med

Hovrättsrådet Mona Wildig säger att vittnet sedan ändrade sig. I efterhand anser hon att försvarsadvokaten borde ha fått vara med när åklagaren samtalade med vittnet.

– Det som hände utanför salen händer utanför salen, det är ingenting som hovrätten disponerar över. Men jag tycker nog personligen att det hade varit lämpligt att försvararen hade varit med, säger Mona Wildig.

Helt otillbörligt, anser mannens försvarare Abdel Hay Alami, som nu anmält Bergstrand till JK för övergrepp i rättssak. Han var inte med under pausen när Bergstrand talade med vittnet.

Alami är rädd att fler åklagare ska sätta press på vittnen om inte JK fäller Bergstrand. Karin Bergstrand vill själv inte uttala sig innan JK utrett ärendet.

33-åringen dömdes till sex år i fängelse, trots vittnets olika utsagor.

TT , Susanna Vidlund