Delstater förbjuder homoäktenskap

Väljarna får tycka till om duvjakt och abort

NYHETER

Stockholm (TT)

Engelska ska bli officiellt språk i Arizona, medan samkönade äktenskap uttryckligen förbjuds i Virginia och Tennessee.

Det är enligt tv-bolaget CNN:s prognoser utfallet i några av de 205 folkomröstningar som genomfördes i 37 delstater samtidigt med tisdagens kongress- och guvernörsval.

Invånarna hade att ta ställning i ett otal frågor. En av de mest uppmärksammade omröstningarna hölls i South Dakota och gällde om delstatens stränga abortförbud ska rivas upp eller inte. Abortförbudet antogs i mars men har ännu inte trätt i kraft. Oavsett utfallet i folkomröstningen väntas abortmotståndare eller förespråkare för kvinnans rätt till abort driva frågan vidare upp till Högsta domstolen.

Åtta delstater folkomröstar om förbud mot samkönade äktenskap. Enligt de första prognoserna ska väljarna i Virginia och Tennessee ha röstat för förbud.

Medan republikanerna hoppades att frågan om att förbjuda homoäktenskap skulle gynna deras kandidater i kongressvalet, så närde demokrater motsvarande hopp när det gällde folkomröstningar om höjda minimilöner. I sex delstater stod den frågan på dagordningen. Enligt CNN har väljarna i Missouri och Ohio sagt ja till höjda lägstalöner.

Flera delstater röstar om förslag till kraftigt höjda tobaksskatter. Liberalare lagar om innehav av marijuana, förbud mot duvjakt och legalisering av bingospel finns också på listan. I Arizona har väljarna att ta ställning till ett förslag som har till syfte att öka valdeltagandet i kommande val: Att lotta ut en miljon dollar till en lycklig väljare.

TT