SAS glidflyger

Först i världen med ”gröna landningar” – minskar utsläppen med tusentals ton

Foto: SAS
NYHETER

Smartare landningar sparar lika mycket farliga utsläpp som 20 000 bilar spyr ut på ett år.

Försöken med ”gröna landningar” startade redan i januari.

SAS är först i världen med de miljövänliga landningarna och nästa år utvidgas projektet till hela EU.

Så här går glidflygningen till. Dubbelklicka för större text. Grafik: SAS

- Godmiddag, det här är er kapten. Vi ska snart landa och kommer då att göra en "grön inflygning". SAS gröna inflygningar minskar utsläppen och minskar också bullret för dem som bor kring flygplatsen. Tack för att du valde SAS idag och välkommen åter ombord!

Så låter det redan idag på mängder av SAS flygningar.

Först i världen

Bolaget har ända sedan i våras testat en helt ny teknik vid landning.

Som första flygbolag i världen drar man ner gasen kraftigt inför landning och glidflyger ner.

- Nyckeln till framgång är det mycket nära samspelet mellan moderna flygplans färddatorer och datorerna i inflygningssystemet på marken, säger Peter Larsson, flygkapten och projektledare vid SAS.

I stället för att gå ner i etapper - med gaspådrag i varje etapp - kommunicerar flygledarna med planet i ett helt nytt system, vilket gör att piloten får en exakt inflygning och slipper cirkla eller landa i flera steg.

Helt säkert

Att nästan stoppa motorerna på ett stort passagerarplan kan uppfattas som osäkert.

Men det unika kommunikationssystemet gör att varje aktör för första gången får exakt samma information exakt samtidigt och landningen blir lika säker som med tidigare metod.

Bortsett från att vara betydligt tystare så minskar glidflygningen bränsleanvändningen med 100 kilo - varje gång.

Utläppen av koldioxid minskar med 314 kilo och utsläppen av kväveoxid med 1,1 kilo.

Per landning.

Hittills har SAS genomfört närmare 300 landningar med den nya tekniken och man är mycket nöjda.

Utvidgas till hela EU

- Vi är väldigt stolta över att vara med i detta. Försöket studeras nu av flygbolag i hela världen och nästa år kommer projektet att utökas inom EU, säger Andris Zvejniekz, kommunikationsdirektör vid SAS.

I juni 2007 inleds försök med “gröna landningar” på utvalda flygplatser inom hela EU. Det är första steget mot gröna flygningar i hela Europa.

Miljöprojektet som nu pågår i Sverige är det första i sitt slag i världen. Det är ett samarbete mellan SAS Sverige, Luftfartsverket och flygplanstillverkarna Boeing och Airbus.

Officellt började SAS med “gröna landningar” i april - men den första inofficiella testresan skedde redan den 19 januari i år.

- Om alla SAS-plan kunde landa på det här viset skulle vi minska koldioxidutsläppen med 90.000 ton per år, säger Zvejniekz.

Det är lika mycket som 20.000 bilar släpper ut om de kör 1.500 mil på ett år.

- Och om man tänker på det viset så inser man snabbt att detta verkligen har betydelse, säger Zvejniekz.

Caroline Olsson