90-åring i Malmö erkände bordellbesök

Polisen har spårat upp ett 60-tal män som besökt Solsippan

NYHETER

En 90-åring finns med bland de män som har accepterat strafförelägganden för sexköp på en bordell, maskerad till solariet Solsippan, i centrala Malmö.

Efter en tids spaning och telefonavlyssning slog polisen till mot bordellen i början av 2005. Tre kvinnor på bordellen väntas bli åtalade för koppleri eftersom de anses ha främjat varandras prostitution. Kammaråklagare Mats Svensson i Malmö tror att ett åtal kommer inom några veckor.

Under tiden har polisen spårat upp ett 60-tal män som ska ha besökt bordellen. De flesta förnekar brott och har också sluppit åtal. Men sammanlagt 22 män har erkänt sexköp och 20 av dem skrivit under strafförelägganden på mellan 50 och 130 dagsböter beroende på antalet bordellbesök. Det högsta bötesbeloppet slutar på 21000 kronor plus 500 kronor till Brottsofferfonden.

90-åringen, en Malmöbo, var en av de flitigare besökarna på bordellen. Under två månader vid årsskiftet 2004/05, besökte han kvinnorna tre gånger.

En annan av de utpekade sexköparna är den skånske hovrättsdomare som erkände, förlorade jobbet och ångrade sig. Han ska enligt en dom från Malmö tingsrätt få återgå i tjänst, ett utslag som Arbetsgivarverket dock har överklagat till Arbetsdomstolen.

Thomas Hamberg/TT