”Hatet mot Yvonne skadar demokratin”

Lena Mellin om politikernas vardag

NYHETER

Det är att ta stora ord i sin mun. Men inte desto mindre är det sant.

Politiker spöas och trakasseras. Det är inget annat än ett hot mot demokratin.

Om bara kd-ledamoten i riksdagen Yvonne Andersson hotades till livet vore det inget större problem. I alla fall inte för andra än just Yvonne Andersson och hennes familj.

Men hon är tyvärr inte ensam. Enligt utredningen "Hot och våld mot förtroendevalda" har tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter trakasserats, hotats eller utsatts för våld.

Hälften har trakasserats. 43 procent har hotats. Fem procent har utsatts för våld, exempelvis misshandlats.

För ledamöter i kommun- och landstingsfullmäktige är siffrorna lägre. Men närmare en tredjedel har trakasserats, hotats eller spöats upp.

Hotar samhället

Det är ett problem-och inte bara för dem som drabbas. I förlängningen utgör det ett hot mot det demokratiska samhället.

För det första avstår människor från att ta politiska uppdrag eftersom de vet att det kan leda till att de själva eller deras familj utsätts för obehagligheter eller rent av får stryk.

För det andra lämnar människor politiska uppdrag eftersom de inte står ut med att få hotbrev med posten eller okvädingsord i telefonen.

Har livvakt

Men en tredje, och inte alls oviktig aspekt, är att politiker fjärmas från normala kontakter med väljarna. Det gäller än så länge främst regeringens statsråd. Men även kommunalråd som Ilmar Reepalu (s) i Malmö har numera livvakt när han går ut.

När den nya regeringen samlades till sitt första sammanträde på Haga slott i höstas såg det ut som polisakademin hade sammanträde. Hela gårdsplanen var full av civila poliser.

Socialdemokraternas partikongress förra hösten liknade ett övningsfält för Säpos livvakter. Till och med innanför säkerhetskontrollerna gick de som levande murar kring sina skyddsobjekt.

Hoten, trakasserierna och våldet mot politiker gör helt enkelt att vi får ett mindre demokratiskt samhälle. Det är inte bra.

Hotbilden

Läs mer

ARTIKELN HANDLAR OM