De sköt 1 val och räddade 40

NYHETER

WELLINGTON

Naturvårdare i Nya Zeeland hoppas de har kunnat rädda 40 valar genom att offra en ung valhanne som inte ville lämna en strand där 37 artfränder dött.

Foto: TANIA WEBB/SCANPIX
Döda valar undersöks.

Grindvalarna strandade i fredags. De överlevande föstes ut på djupare vatten, men en bit ut från stranden började en ung hanne återvända mot strandlinjen. Myndigheterna beslöt då att avliva valen för att förhindra att de andra följde hans exempel. Åtgärden verkade ha haft avsedd effekt - när tidvattnet vände in i morse syntes inte valflocken till.

AFP-TT