Fartyg på grund blockerade Göta älv

Drogs loss på lördagseftermiddagen

NYHETER

Tankfartyget Stoc Petrea kunde på lördagseftermiddagen flyttas från mitten av Göta älv till kaj i Trollhättan efter morgonens olycka.

Dykare undersökte så att det inte fanns några läckor på det grundstötta fartyget.

– Det fanns skrapmärken, som man kunde vänta sig, men inget annat, säger Johan Dicksved på rederiet Stoc Tankers vid 18-tiden.

Men det fanns inga hål eller andra allvarligare skador. Ombord på svenskflaggade Stoc Petrea finns 2800 ton dieselolja, vilket motsvarar ungefär tre miljoner liter. Fartyget, som byggdes under svensk ledning i Turkiet så sent som 2004, är dubbelskrovat, och ska klara en grundstötning som den i Trollhättan på morgonen.

Fartyget, 88 meter långt, ställde sig på tvären och blockerade trafiken i kanalen. Ombord fanns elva mans besättning och Petrea var på väg mot Karlstad.

Motorhaveri

När fartyget hade passerat järnvägsbron i Trollhättan strax före klockan åtta havererade motorn.

– Det blev stopp i maskin, fartyget blev omöjligt att manövrera och gick på grund, säger Johan Dicksved till TT.

Stoc Petrea gick med styrbordssidan in i den östra kanalkanten och vred sig samtidigt så att hon blev liggande på tvären över älven.

Ingen människa skadades vid grundstötningen.

– Någon oro för att det skulle läcka ut olja hade vi inte, eftersom hon har dubbla skrov. Hade det funnits ett hål så hade det snarare handlat om att hon tagit in vatten och att vi fått göra något åt de, säger Dicksved.

– Orsaken till olyckan var rent maskinell.

Fick vänta

Räddningstjänsten var på plats för att bevaka haveristen.

– Hon går vidare mot Karlstad under natten och vi lossar där på söndagsmorgonen, säger Dicksved.

När tankfartyget låg på tvärs i älven fick två andra fartyg vänta på att passera. Först sent på eftermiddagen kom de förbi. Båda fartygen skulle söderut.

Stoc Petrea har svenskt befäl och till största delen svensk besättning. Rederiet är baserat i Stockholm.

Göran Sjögren/TT , Christer Jönsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM