Polis misstänker liga bakom ökat tiggeri

"Ge inte några pengar"

NYHETER

Knäböjda gatutiggare har blivit en vanlig syn i Malmös stadsbild. Men närpolis Per Jystrand uppmanar allmänheten att inte ge pengar.

Per Jystrand är en av få gatupatrullerande poliser i Malmö. Under de senaste två åren har han träffat många tiggare under sina promenader och anser att de blivit allt fler, speciellt kring Triangeln.

– Det är ett tråkigt inslag i stadsbilden och så här kan vi inte ha det, säger han.

Enligt Jystrand kommer många tiggare från Ungern och Slovakien och är i åldrarna 20–40. Förr skickades utländska personer som inte kunde besörja för sitt uppehälle hem. Men eftersom många i dag är medlemmar i EU har de rätt att vistas här.

– Det finns inte så mycket att göra men jag brukar köra bort dem, säger Jystrand.

Han misstänker att det finns en organiserad samordning bakom företeelsen.

Peter Norén på utlänningspolisen känner inte till uppgiften.

– Jag upplever det inte som ett stort problem, säger han.

Däremot anser Norén precis som Jystrand att fler synliga poliser på gator och torg skulle förbättra situationen.

Att många Malmöbor känner skuld inför tiggarna förstår kyrkoherde Mats Nyberg.

– Det är ett dilemma. Man vill ju hjälpa men inte vara naiv. Det är upp till var och en att avgöra men att stödja Alumaförsäljarna är ett bra alternativ.

Nadia Bhere