Pagrotsky: S är som en sekt

Riktade skarp kritik mot sitt eget parti i morgonsoffa

NYHETER

I SVT:s morgonsoffa riktade socialdemokraten Leif Pagrotsky skarp kritik mot sitt eget parti.

– Vår organisation får inte vara så stängd, så sektbetonad, så upptagen av interna bekymmer, säger han.

Foto: lars rosengren
Leif Pagrotsky.

Enligt den före detta kulturministern Leif Pagrotsky är en av anledningar till att socialdemokraterna förlorade valet att det inom partiet fanns stridigheter. Han menar att det fanns en negativ attityd i det politiska arbetet som i sin tur skadade det egna partiet. Nu jämför han socialdemokraterna med religiösa sekter.

– Det är meningslöst att peka finger och utse syndabockar. Men vi har haft en kultur där nya ideer ofta behandlats med aggressivitet istället för med uppmuntran och där nya medlemmar och grupper som inte är traditionella inte har känt sig välkomna, säger han i SVT:s Gomorron Sverige.

För få jobb

– Det har varit väldigt dåligt. Det måste jag säga och det är en del av den självkritik jag måste utöva nu, säger Pagrotsky.

För att socialdemokraterna ska ha en chans att vinna nästa val måste de satsa på en annan typ av politik som är mer inkännande, menar han.

– Vi ska ha en öppnare, mer lyssnande politik som tilltala fler grupper, bland annat medelklassen som bor i storstäderna. Där har vi misslyckats kapitalt.

Det socialdemokratiska partiet hade makten under de senaste tolv åren i Sverige. Enligt Leif Pagrotsky har inget annat parti i Europa regerat i över tio år i rad.

– Det krävs väldigt mycket för att bli omvald efter så lång tid, konstaterar han.

Trots det är han mycket missnöjd med partiets valresultat.

– Vi har ju varit vana vid att regera i 44 år och det är en uppgift som vi ska klara. Med en så stark ekonomisk utveckling som vi är inne i, tycker jag att det var svagt av oss att inte klara den svåra uppgiften. Vi har inte skapat tillräckligt många nya jobb, konstaterar han.

Susanna Vidlund