Arbetsgivare och fack välkomnar Borgs förslag

”Det verkar smidigt”

NYHETER

Anders Borgs förslag att bötfälla den som inte söker jobb välkomnas av arbetsgivarorganisationen Almega.

– Det verkar smidigare än nuvarande system, säger Jonas Milton, vd för Almega till aftonbladet.se.

Också från fackligt håll ser man positivt på förslaget.

Den arbetslöse som i dag inte är tillräckligt aktiv riskerar att stängas av från a-kassan. Den möjligheten utnyttjas sällan och finansminister Anders Borgs böter skulle kunna bli ett alternativ.

Bra, tycker Jonas Milton från arbetsgivarorganisationen Almega där totalt 8 600 tjänsteföretag ingår.

– Om man blir avstängd från a-kassan så rubbar det hela försörjningen. Det är väldigt ingripande. Om du jämför med det skulle det här bli ett mycket smidigare och mindre formellt system, säger han till aftonbladet.se.

Men han reagerar mot finansministerns språkbruk. Att jämföra det nya systemet med en p-bot.

Mer försiktig

– Man ska inte kalla det böter. Det här är ju ett sätt för att få folk att söka jobb.

Regeringens a-kassepolitik har fått kritik för att gå för hårt åt de arbetslösa. Är det rätt att ”straffa” dem ytterligare?

– Jag tycker inte det är att straffa. Ju fortare man börjar söka nya jobb desto bättre. De här förslagen ligger i linje med den erfarenhet som finns på det här området.

På Svenskt Näringsliv är man mer försiktig med att kommentera finansministerns utspel.

– Jag vet inte hur det är utformat och vad det grundar sig på, säger Pär Andersson, ansvarig för a-kassefrågor i organisationen.

Men allmänt är han mer för morötter, ekonomiska incitament, än piskor i systemet. Regeringens redan beslutade sänkningar av a-kassenivån tycker han är en bra politik.

Starkare ekonomiska incitament

– De förändringar som nu ska genomföras i a-kassan kommer att innebära starkare ekonomiska incitament för att söka arbete. Då kanske hårdare kontroll och sanktioner inte kommer att behövas.

Så du tycker det här är ett dåligt förslag?

– Nej, jag vill inte uttala mig om det. Men vi avvisar det inte på någon ideologisk grund. Det behövs både sanktioner och incitament i systemet.

På Sveriges kommuner och landsting, som organiserar arbetsgivare inom just kommuner och landsting, vill man inte uttala sig om förslaget.

– Som arbetsgivare påverkas vi ju inte av det. Det är ju en fråga för de arbetslösa, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Sveriges kommuner och landsting.

Facket positivt

Från fackligt håll tolkar man finansministerns förslag som en lindring av det nuvarande systemet.

– I själva verket är det så att reglerna är mycket tuffare i dag, säger Sture Nordh, ordförande för TCO.

– Vi har länge krävt rimligare regler när det gäller bestraffningar.

Så du välkomnar Anders Borgs förslag?

– Ja, om det innebär det de säger. Men jag måste se förslaget i sin helhet först.

Johanna Melén

ARTIKELN HANDLAR OM