”Största hotet är höjningen av havsytans nivå”

Läs hela chattet med professor Erland Källén

NYHETER

Varmare somrar och fler skyfall.

Det är vad vi i Sverige kan vänta till följd av klimatförändringarna.

Värst kommer det att bli för världens kustnära områden. Därifrån kommer människor att tvingas fly på grund av översvämningar.

I dag chattade Erland Källén, professor i meteorologi vid Stockholms universitet med aftonbladet.se:s läsare.

Han passade på att berömma Aftonbladets kampanj ”klimathotet.”

– Aftonbladets artikelserie om klimatet har konkretiserat de hot som faktiskt hänger över oss.

Demokrat säger: Hur skall vi få länder att skriva på Kyotoavtalet och dylika program för moder natur ?

Erland Källén säger: Det viktiga är att sprida information i världen om vad som håller på att hända med klimatet. Att visa att det finns ett ordentligt vetenskapligt underlag som dels pekar på vad som händer just nu och dels visar vad som kan hända i framtiden om vi inte minskar utsläppen av växthusgaser.

säger: Hej Erland! Planeten jorden har alltid haft dramatiska klimatförändringar, OM det är så att människan allena orsakar en så kallad växthuseffekt, varför är det i så fall värre än t.ex. 40 000 år av istid över hela Nordamerika, Europa och Asien som ju skett flera gånger tidigare i jordens historia?

Erland Källén säger: Det som håller på att hända nu sker mycket snabbare än de långsamma svängningarna mellan istider och värmeperioder. Vad vi ser ifrån de senaste 150 årens klimatdata är att den temperaturstegringen som skett framförallt i slutet av 1900-talet inte går att förklara enbart som en naturlig variation. Just denna tidsperiod är helt opåverkad av istidssvängningar. Vad klimatmodeller visar är dessutom att om koncentrationen av växthusgaser fortsätter att öka i samma takt de närmaste 100 åren kan vi få en temperaturökning som ligger i närheten av skillnader i temperatur mellan värmeperioder och istider fast som nu sker på en mycket mycket kortare tid. Men förvisso har vi alltid haft och kommer alltid att ha naturliga svängningar i klimatet men det som sker nu går inte att förklara som naturliga svängningar.

anna säger: Vad kan jag som inte åker bil utan antingen cyklar eller tar bussen till jobbet, sopsorterar och inte har så hög värme på i lägenheten och även bara ställt in den på ett par timmar på morgonen och kvällen, göra mer för att förbättra!?

Erland Källén säger: Du har varit väldigt ambitiös med att personligen bidra till en minskning av din resursförbrukning. Och jag har svårt att se att du personligen i din egen livsstil kan ändra på så mycket mer. Men, det viktigaste är ändå att få hela samhället medvetet om klimatproblematiken. Och få till stånd ett mer effektivt användande av energiresurser och minskningar av utsläppen i stort. Största växthusgasutsläppen globalt sett kommer från elkraftsproduktion. I till exempel USA och många länder i Europa produceras el i kolkraftverk. Det är framförallt där som utsläppen måste minskas.

Nathalie säger: Tror du att det någon gång i framtiden kommer att snöa på sommaren?

Erland Källén säger: Ja, högt uppe på bergstoppar och i närheten av polerna kommer det även fortsättningvis att snöa på sommaren. Högst upp på Grönlandsisen till exempel byggs istäcket på med snö även på sommaren. Och det gäller också nere på Antarktis. För de uppvärmningar vi nu kan se framför oss kommer det även på dessa höjder vara minusgrader under sommarhalvåret. I södra Sverige däremot snöar det varken i dagens klimat eller i de framtidsscenarier som vi har studerat.

Kjelle. säger: Avlopp och sopor vad har det för inverkan på klimatet.

Erland Källén säger: Det var en svår fråga. Det är inte mitt specialområde men jag tror att både från avlopp och sopor kommer metangas och det är en mycket kraftfull växthusgas. Visst kan avlopp och sopor ha betydelse för växthuseffekten men det är ändå utsläppen från elkraftsproduktion som är den viktigaste komponenten.

Pooman säger: Kan människan dö ut pga detta i framtiden?

Erland Källén säger: Nej, det tror jag inte. Men det största hotet mot människor i världen är nog höjningen av havsytans nivå och alla de kustnära områden som kan drabbas av översvämningar. Många människor bor i dessa områden och måste förmodligen flytta på sig. Vad det handlar om är att männniskan måste anpassa sig till nya klimatförhållanden. Och att vissa områden på jorden där det i dag bor många människor kan bli obeboeliga i framtida klimat. Andra områden å andra sidan som i dag har ett ogästvänligt klimat kan i framtiden vara mer gynnsamma för människor att bo i, ex subarktiska områden, Sibirien, Kanada.

Labbe säger: Inom hur mkt tid kommer isen att smälta?

Erland Källén säger: Ja, om du menar Grönlandsisen, för att den ska smälta, krävs en uppvärmning på mer än 3 grader under 100-tals år. Om Grönlandsisen smälter, vilket delvis skulle kunna ske inom 500 år, skulle världshaven stiga med ett par meter. Om du å andra sidan menar havsisen och speciellt havsisen i Arktis, kan den försvinna under sommarmånaderna redan om 100 år. Men denna isavsmältning ger ingen större änddring av havsytans nivå.

Per säger: Hur vet man att det inte är en naturlig klimatförändring som håller på att ske?

Erland Källén säger: Det finns flera tecken som pekar på att det inte är en naturlig svängning i klimatsystemet. Det ena är att den uppvärmning vi sett vid markytan både till sin storlek och fördelning mellan land och hav och ekvatorsområden och polarområden stämmer väl överens med vad man förväntar sig av en växthusgasuppvärmning. Vi har också sett en avkylning i stratosfären (på 15-30-kilometers höjd) vilket också stämmer med effekten av ökade växthusgaskoncentrationer. Slutligen ser man på temperaturutvecklingen i ett längre tidsperspektiv till exempel de senaste tusen åren framstår uppvärmningen i slutet av 1900-talet som klart överstigande de naturliga svängningarna man haft de senaste tusen åren. Ökningen av växthusgashalterna, framförallt koldioxid, har skett under 1900-talet och med en särskilt markant ökning i slutet av århundradet.

skeptisk säger: Vad tycker du om att kommersiella krafter (som aftonbladet.se) använder folks rädsla för klimathotet och billiga trick för att plocka poäng i komplexa frågor som klimathotet?

Erland Källén säger: Jag tycker att Aftonbladets artikelserie om klimatet har konkretiserat de hot som faktiskt hänger över oss. Att vi kan få ett betydlgit varmare klimat redan under den kommande hundraårsperioden är ett reellt hot som vi måste ta hänsyn till. Det är inte bara Aftonbladet som påpekar detta, även andra medier och politiker och samhällen världen över har uppmärksammat frågan och tar den på största allvar.

Pontus säger: hur lång tid skulle det ta innan befolkningen i Sverige skulle känna av hotet med klimatändringarna? Alltså riktigt känna av det ?

Erland Källén säger: I Sverige är vi vana vid stora naturliga variationer i klimatet. Ibland har vi varma somrar, ibland svalare och samma sak med vintrarna. De klimatändringar vi har sett hittills ligger inom ramen för dessa naturliga svängningar och vi har kanske därför inte märkt dem så mycket. Även skyfall och översvämnigar inträffar på grund av naturliga svängningar i klimatsystemet. Och vi kan inte entydigt säga att alla översvämningar beror på en klimatförändring. Under de senaste femton åren har vi dock haft onormalt varma somrar och varma vintrar samt ett flertal tillfällen med kraftfulla översvämningar. Med fortsatt global uppvärmning kommer detta att inträffa oftare och vi kommer kanske framförallt därför märka klimatförändringen som ett ökat antal varma somrar och kraftiga skyfall. Den bakomliggande ökningen av medeltemperaturen kan vi förstås inte se ett enskilt år, utan först konstatera i efterhand när man kan bestämma klimattrenden över en längre tid.

stephan säger: hej jag har hört mycket om golfströmmen, kan den leda till att den stannar helt av och vi får en ny istid i norden pga växhuseffekten?

Erland Källén säger: Det var en bra fråga. Vad modellsimuleringar visar är att ett varmare globalt klimat kan leda till en minskning av golfströmmens styrka. Eftersom golfströmmen transporterar mycket varmt vatten från tropikerna till vårt område bidrar den till att vi har ett varmare klimat än vad vi annars borde haft på våra breddgrader. En minskning av värmetransporten i golfströmmen kan därför medföra att växthusgasuppvärmningen inte blir så kraftig som den annars skulle ha blivit. Men det finns inga simuleringar som visar att minskningen skulle bli så kraftig att vi ändå inte skulle få en avsevärd uppvärmning också i Sverige och det är definitivt inte fråga om att vi skulle få en ny istid i Sverige inom något hundratal år.

aftonbladet.se