Försvaret känner inte till Estoniadykningar

Svar till Justitiekanslern i dag

NYHETER

Försvarsmakten har ingen kännedom om att någon obehörig ska ha dykt på Estonias vrakplats.

Det uppger man i ett yttrande till Justitiekanslern, JK, på måndagen.

JK Göran Lamberth undersöker uppgifter om att obehöriga ska ha dykt på Estonias vrakplats. Något som bland andra miljöpartisten Lars Ångström och Sjöfartsverkets dykexpert Gustav Hanuliak är övertygade om har skett.

Anledningen är att stålgaller, som svetsats över de hål som togs upp i samband med en dykundersökning i december 1994 nu är borta. Dessutom visar en bild att ett kapat räcke från bogrampen ligger på botten bredvid skeppsvraket.

Var inte nöjd

JK var inte nöjd med försvarets första yttrande där det förnekades att Försvarsmakten själva skulle dykt dagarna efter förlisningen. Man hade dock inte svarat på frågan om Försvarsmakten kände till om någon annan utfört dykningar.

Svaret på den frågan lyder:

”Huruvida någon annan än Försvarsmakten har genomfört sådana dykningar som avses kan myndigheten inte uttala sig om, dock har inget framkommit som tyder på att så har skett.”

Obekräftade uppgifter

Är du nöjd med det svaret, Göran Lambertz?

– Ja, det anser jag mig vara. Nu har de svarat på vad de känner till och inte, säger Göran Lambertz.

I det nya yttrandet skriver Försvarsmakten också att man sedan media skrivit om dykningsärendet har haft kontakt med en privatperson som sagt sig ha uppgifter om olagliga dykningar. Denne person ska, utan närmare precisering, ha överhört ett samtal i samband med en häktningsförhandling att en annan person sagt sig ha varit vid vraket och dykt.

”Huruvida denna uppgift är riktigt eller inte kan Försvarsmakten dock inte bedöma”, heter det i yttrandet.

Läs tidigare:

Robert Triches