”Terrorister kan köpa radioaktivt material i Sverige"

Försvaret slår larm i ny rapport

NYHETER

Det är ingen omöjlighet för en presumtiv terrorist att komma över eller föra in radioaktivt material i Sverige, visar en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Rapporten har skrivits på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten mot bakgrund av bland annat ett fall i Storbritannien där en terrorist nyligen dömdes till 40 års fängelse efter att ha planerat ett attentat med en så kallad smutsig bomb.

Smutsiga bomber är radioaktivt material som kan spridas med hjälp av ett explosivt ämne.

Effekterna av en smutsig bomb kan bli stora och ge höga stråldoser, i synnerhet om starka strålkällor används.

”Om förövaren får tag i en stark källa beror möjligheten att skapa en effektiv utsprängning på förövarens vilja att utsätta sig för strålningsrisker”, skriver rapportförfattare Agneta Hånell Plamboeck i ett pressmeddelande från FOI.

TT